Časopis Smolíček

Smolíček 01/02 - 2023

První Smolíček roku 2023 přináší čtenářům mimo jiné informace z MPSV o změnách v sociálních dávkách, změně minimální mzdy, informace o přihláškách na střední školy. Dále se zabývá vysvětlením rozdílu mezi prací na DPP a prací na DPČ a jejich výhodami a nevýhodami.

Pro zábavu je zde Valentinské tvoření a další hádanky a kreslení pro děti.

Přejeme úspěšný a klidný rok 2023

Smolíček 11/12 - 2022

Pracovnice Terénní služby pro rodiny s dětmi přejí všem čtenářům Smolíčka klidný adventní čas a požehnané prožití Vánoc. Snad k tomu přispěje i vánoční číslo Smolíčka se svými články a aktivitami pro děti.

Krásné dny všem

Smolíček 09/10 - 2022

Podzimní Smolíček by rád čtenáře především upozornil na probíhající „Milostivé léto“, kdy se mohou zbavit některých dluhů,také na některé změny v posuzování Příspěvku na bydlení a školákům by chtěl trochu zpříjemnit podzimní povinnosti.

Smolíček 11/12 - 2021

V novém čísle časopisu Terénní služby bychom především rádi upozornili na článek „Milostivé léto“, ve kterém je popsána možnost odpuštění plateb u vybraných exekucí.

Přejeme čtenářům Smolíčka klidné a pohodové Vánoce a hodně požehnání v Novém roce.

Smolíček 09/10 - 2021

Pracovnice Terénní služby přejí všem rodičům a dětem zvládnutí začátku školního roku s Boží pomocí „na pohodu“.

Po prázdninové číslo Smolíčka je proto zaměřeno především na rozvojové aktivity s dětmi a psychiku dítěte v této komplikované době.

Klidné a tvořivé dny po celý školní rok.

Smolíček 07/08 - 2021

Důležitou informací je v tomto čísle zavedení nové sociální dávky a to „Náhradní výživné“ od 1.7. Dbát na bezpečnost dětí o prázdninách a využít volný čas k odpočinku ode všech on-line médií. Recepty a pracovní listy pro společnou zábavu. Pracovníci Terénní služby pro rodiny s dětmi přejí všem krásné a pohodové prázdniny!

Smolíček 05/06 - 2021

V předprázdninovém čísle Smolíčka by dospělé čtenáře mohla zajímat informace o zvýšení přídavků na děti, chystané změny v exekucích a další…. Děti si objeví svoje listy pro zábavu i prověření dovedností.

Smolíček 03/04- 2021

Vychází velikonoční číslo Smolíčka, kde je možné nalézt vedle témat pro děti také články o financích na nákup respirátorů, nárok na ošetřovné, možné slevy na daních a aktuální podmínky pro starobní důchod.

Čtenářům a příznivcům Smolíčka a Terénní služby pro rodiny s dětmi bychom rovněž rádi popřáli požehnané prožití Velikonočních svátků a životadárnou radost, kterou tajemství Velikonoc obsahuje, do dalších dní.

Smolíček 01/02- 2021

Zimní číslo Smolíčku přináší informace o nastavení DPČ a DPP (dohoda o provedení práce, činnosti), některých novinek z oblasti dluhů a exekucí, a o preventivních prohlídkách zdarma.

Pro rodiče a děti nabízí zábavu, možnost, jak využít společný čas při čtení, kreslení, luštění …