Pastorační asistent

Činnost pastoračního asistenta

Pastorační asistent je nejen duchovní podporou klientů i zaměstnanců Charity. Cílem jeho práce je podpora a povzbuzení, vytváření dobré pohody a atmosféry mezi klienty a zaměstnanci.
 

Pastorační služba obsahuje:

  • návštěvy klientů a uživatelů našich služeb
  • nabídky rozhovorů, povídání si, povzbuzení, možnost společné modlitby
  • pravidelná účast na programech nebo aktivitách pro klienty jednotlivých služeb
  • pořádání a zprostředkování duchovních akcí pro zaměstnance a uživatele služeb (společenství modlitby, poutě pro pracovníky, uživatele služeb a veřejnost, bohoslužby v charitní kapli, duchovní obnovy,…)
  • zprostředkování kontaktu s knězem, nabídka udílení svátostí
  • spolupráce s otrokovickou farností, děkanátem a ekumenou
  • podpora a realizace Tříkrálové sbírky a sbírky Postní almužna ve všech farnostech na území naší Charity

Pracovní doba:

pracovní dny 6:30 - 15:00, příp. podle potřeby na základě individuální domluvy
 
Pastoračním asistentem je Jan Žalčík