Vybavení pro zajištění provozu terenní služby

IROP_CZ_RO_B_C RGB

VYBAVENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU TERÉNNÍ SLUŽBY
CHARITY OTROKOVICE

reg. č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016795

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.
Hlavním cílem projektu je pořízení nízkoemisního automobilu pro terénní program Samaritán.