Terenní služba rodinám s dětmi

TSR3terénní služba rodináms dětmiAdresa: Na Uličce 1617, 765 02, Otrokovice
Tel.:
 737 331 954
E-mail: tsr@otrokovice.charita.cz
Vedoucí: Mgr. Lada Rektoříková

Realizace služby:
 od 1.3. 2006
 

 


Poslání

Terénní služba rodinám s dětmi nabízí pomoc a podporu pro rodiny s dětmi ve věku do 18 let, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, a kde by mohlo dojít k ohrožení zdravého vývoje dítěte.Usilujeme o to, aby rodina získala potřebné dovednosti k úspěšnému zvládnutí své situace, vytvářela bezpečné prostředí a podmínky pro výchovu dítěte. Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele.

Služba poskytuje

Činnosti s dětmi zaměřené na jejich rozvoj; podpora rodiče při školní přípravě dítěte a v komunikaci se školou; podpora řešení finanční situace v rodině; podávání informací, popřípadě doprovod na zájmové aktivity, do školy; podpora rozvoje sociálních, rodičovských a občanských kompetencí; možnost doprovodů k lékaři, na Úřad práce, do institucí vč. nácviků jednání a pomoci při vyplňování formulářů; podpora komunikace v rámci rodiny.

Okamžitá kapacita služby jsou 4 uživatelé.