Charita Otrokovice

Letošní babí léto bude i létem milostivým
14. července 2022 Charita Otrokovice

Letošní babí léto bude i létem milostivým

Od 1. září 2022 bude po tři měsíce probíhat akce Milostivé léto, jejímž cílem je umožnit dlužníkům snadnější a levnější splacení svých exekucí.  

Uzavření Charitního šatníku
7. července 2022 Charita Otrokovice

Uzavření Charitního šatníku

Také naše dobrovolnice potřebují načerpat čerstvé síly, proto bude Charitní šatník uzavřen. Přejeme všem krásné léto

Společně za kvalitní komunikací
29. června 2022 Charita Otrokovice

Společně za kvalitní komunikací

Charita Otrokovice spustila projekt SPOLEČNĚ ZA KVALITNÍ KOMUNIKACÍ. „Cílem projektu je získat dostatek finančních prostředků na nákup nového komunikačního systému sestra- pacient pro Domov pro seniory. Náš Domov má kapacitu 46 lůžek a komunikační systém je velký pomocník pro zdravotní sestry i pečovatelky,“ vysvětluje cíl projektu Ivana Slámečková, vedoucí Domova pro seniory.

Když dva dělají totéž… a cena je jiná
13. dubna 2022 Charita Otrokovice

Když dva dělají totéž… a cena je jiná

Sepsat a podat návrh na povolení oddlužení dnes nemůže kdekdo. Insolvenční zákon (zákon 182/2006 Sb.) jasně specifikuje, kdo je k tomu oprávněn. Advokáty, notáře, soudní exekutory a insolvenční správce doplňují akreditované právnické osoby, což jsou zpravidla nezisková organizace, které získaly akreditaci u Ministerstva spravedlnosti, k poskytování služby. Jednou z těchto akreditovaných právnických osob je i Charita Otrokovice, která své služby v této oblasti nabízí prostřednictvím Dluhového poradenství Samaritán.

Charita Otrokovice pro Ukrajinu
4. března 2022 Charita Otrokovice

Charita Otrokovice pro Ukrajinu

Pomoc lidem z Ukrajiny putuje také z Charity Otrokovice. Charita ve spolupráci s farností Otrokovice připravila místo pro ubytování lidí přicházejících do Otrokovic. S pomocí Skautského krizového centra Zlín a dárců bylo místo na otrokovické faře vybaveno matracemi, spacáky a vším potřebným. Další ubytovací kapacity nabízejí dobrovolníci z řad občanů i ubytovny a penziony.