Mimořádné události

Charita Otrokovice je připravena zapojit se a poskytnout pomoc v případě mimořádných událostí (povodeň, větrné smrště, dopravní nehody, výbuch plynu, teroristický útok, a jiné).

Jsme součástí sítě více než 300 charit po celé České republice, v rámci Arcidiecézní Charity Olomouc jsme schopni síťovat a koordinovat pomoc charit z nejbližšího okolí. Pomoc poskytujeme zejména v ORP Otrokovice, dle potřeby také jinde na vyžádání.

Lidem zasaženým mimořádnou událostí pomáháme překonat těžké chvíle v jejich životě. Jsme schopni operativně zasáhnout nebo zprostředkovat další pomoc.

Během mimořádných událostí jsme schopni poskytnout:

 • sociální šetření
 • fyzická pomoc „montérky“
 • materiální pomoc
 • duchovní pomoc
 • nouzové ubytování
 • sociální poradenství
 • odborné poradenství
 • dopravní prostředky, doprava
 • finanční pomoc
 • zprostředkování nabídky a kontaktů
 • práce s komunitou
 • skladovací /úložné prostory
 • stravování /občerstvení

Chcete pomáhat s námi?

 • Jste ochotní pomoci lidem v mimořádných událostech (povodeň, větrné smrště, dopravní nehody, výbuch plynu, teroristický útok, …) v okolí Otrokovic či jinde?
 • Jste schopní operativně přispěchat na pomoc v případě potřeby a pohybovat se v místě události?

Staňte se našim dobrovolníkem pro případ mimořádných událostí: 

Koordinátorem za Charitu Otrokovice je Mgr. Aleš Jaroš:

 

Motto:

„Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná. Proto se nebudeme bát, i kdyby se země propadla a hory hroutily se do moře, i kdyby řvaly jeho bouřlivé vlny a hory se bořily pod jeho náporem!“ Žalm 46, 2-4
 

„Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím.“ Izajáš 35,3