IROP_CZ_RO_B_C RGB

 

Zkvalitnění terénních služeb Charity Otrokovice

reg. č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0011566

 
Cílem projektu je vytvoření kvalitních podmínek pro poskytování terénní sociální služby Charity Otrokovice tak, aby byla zajištěna dostupnost těchto služeb maximálnímu možnému počtu klientů. Cíle bude konkrétně dosaženo nákupem dvou nových automobilů pro účely poskytování Terénního programu Samaritán a Charitní pečovatelské služby.
 
Celkové náklady projektu: 1 229 428,70 Kč
Výše dotace: 1 160 310,05 Kč
Realizace projektu: 2019/2020
 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.