Tříkrálová sbírka

tříkrálová sbírkaZamyslet se nad sebou, udělat dobrý skutek, otevřít svá srdce a nezištně podpořit ty, kteří potřebují naší pomoc. K tomu vybízí všechny lidi dobré vůle Tříkrálová sbírka, kterou naše charita pořádala již patnáctým rokem.
 
Tříkrálová sbírka je každoročně využívána na pomoc lidem u nás i v zahraničí a na rozvoj aktivit Charity. Podpořeny jsou projekty z celého spektra cílových skupin, kterým se Charita věnuje.
 
Celá Tříkrálová sbírka v sobě nese zvláštní kouzlo, které je umocněno skutečností, že koledníci vše dělají bezplatně a dobrovolně, navíc ve svém volném čase. Upřímné poděkování patří všem, kteří jste jakkoliv podpořili charitní dílo.
 
 

JAK ŽÁDAT O PŘÍMOU POMOC Z TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

U koho?
Ředitel charity, zástupce ředitele, vedoucí sociálních služeb nebo pastorační asistent.
 
Jakou formu pomoci poskytujeme?
Ve většině případů se jedná o pomoc materiální, pomoc se zajištěním činností, na které žadatel není schopen v nastalé tíživé situaci finančně dosáhnout. Nikdy neposkytujeme přímo finanční hotovost. Pokud je ze strany klienta zájem, můžeme mu nabídnout i další pomoc, kterou můžeme poskytnout v rámci našich charitních služeb.
Na základě poptávané pomoci proběhne u žadatele sociální šetření, kdy je žadatel povinen doložit své příjmy a výdaje, aby tak bylo zcela zřejmé, že na požadovanou pomoc není schopen dosáhnout jakýmkoli jiným způsobem. Na základě výsledků šetření se se žadatelem sepíše formulář o poskytnutí pomoci.
 
O co můžeme žádat?
Příspěvek na zakoupení zdravotní pomůcky, kompenzační pomůcky, příspěvek na vybavení domácnosti v případě nastalé krizové situace, materiální pomoc dětem v rodinách (např. nákup školních potřeb, zaplacení kroužku, táboru), aj.
 

Jak můžete letos přispět?

 • Letošní ročník bude zcela mimořádný. Naše koledníky letos z důvodu přetrvávající pandemie nikde nepotkáte. Přesto ale může u vás doma tříkrálová koleda zaznít. Jak? Je to velmi prosté. Stačí navštívit webové stránky www.trikralovasbirka.cz a dozvíte se víc. Můžete si pustit koledu a dokonce i online požehnání. Skrze tento web pak bude možné i přispět do kasičky. Online koleda je již zprovozněna a potrvá až do 30. dubna!
Návod, jak přispět do online kasičky, najdete na tomto odkazu:
https://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/navod-na-online-kasicku/
 
Komu se nechce nic hledat, může použít QRkód:
QR kód
 
 • Dále máme domluveno v jednotlivých obcích několik veřejně přístupných míst, kde také bude možno přispět, a to přímo do kasičky. Kasičky tam budou k dispozici od 6. ledna až do 24. ledna 2021. Tabulka s místy je uvedena na konci stránky.
 • Díky výtěžku minulé sbírky (2020) jsme:
  ● poskytli přímou pomoc několika lidem v našem okolí, např. malé postižené dívce jsme přispěli na zakoupení speciálních ušních naslouchadel
  ● rozšířili nabídku našeho humanitárního skladu zakoupením vysavače s čerpadlem
  ● část výtěžku jsme použili na odkup automobilu pro terénní službu
  ● přispěli jsme na provoz dětského domova na Ukrajině
   
  Z nové sbírky (2021) chceme:
  ● pořídit nový konvektomat do kuchyně Charitního domova
  ● provést odstranění vlhkosti zdiva ve sklepě a novou elektroinstalaci Azylového domu Samaritán
  ● poskytnout přímou pomoc lidem z našeho okolí, kteří se ocitnou v tíživé situaci
  ● podpořit provoz charitního šatníku
 • Bližší informace:
  Jan Žalčík
  pastorační asistent Charity Otrokovice
  Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice
  Tel. 734 684 878

Přehled míst s kasičkou:

Město nebo obec
Umístění pokladničky
Otrokovice
Prodejna Bevy (Trávníky za Albertem)
Lahůdky Doležel (kasička od 11. ledna)
Lékárna Baťov
Lékárna Sanipharm (zdravotní středisko Baťov)
Poliklinika Otrokovice
Kostel sv. Vojtěcha (v době bohoslužeb)
Ve firmách Continental a TOT
Napajedla
Lékárna Pod Zámkem
Lékárna Napajedla (Sadová ul.)
Kostel sv. Bartoloměje (v době bohoslužeb)
Firma Fatra
Oldřichovice
Kaple sv. Zdislavy (v době bohoslužeb)
Obecní úřad
obchod
Pohořelice
Kostel sv. Jana Nepomuckého (v době bohoslužeb)
Obchody
Zámek Pohořelice
Komárov
Kostel sv. Antonína (v době bohoslužeb)
Obecní úřad
Spytihněv
Kostel Nanebevzetí P. Marie (v době bohoslužeb)
Obecní úřad
Prodejna COOP
Halenkovice
Kostel sv. Josefa (v době bohoslužeb)
Obecní úřad
Obchody
Žlutava
Kostel sv. Cyrila a Metoděje (v době bohoslužeb)
Prodejna COOP
Obecní úřad
Tlumačov
Lékárna
Prodejny Enapo a Area-Trade
Kostel sv. Martina
Další místa:
Centro Zlín
Vitar Zlín
Další odkazy: