Tříkrálová sbírka

logo_TKS_modréZamyslet se nad sebou, udělat dobrý skutek, otevřít svá srdce a nezištně podpořit ty, kteří potřebují naší pomoc. K tomu vybízí všechny lidi dobré vůle Tříkrálová sbírka, kterou naše charita pořádala již patnáctým rokem.
 
Tříkrálová sbírka je každoročně využívána na pomoc lidem u nás i v zahraničí a na rozvoj aktivit Charity. Podpořeny jsou projekty z celého spektra cílových skupin, kterým se Charita věnuje.
 
Celá Tříkrálová sbírka v sobě nese zvláštní kouzlo, které je umocněno skutečností, že koledníci vše dělají bezplatně a dobrovolně, navíc ve svém volném čase. Upřímné poděkování patří všem, kteří jste jakkoliv podpořili charitní dílo.
 
 

Tříkráloví koledníci přinesli spoustu radosti

Sobota 7. ledna patřila v našem regionu tříkrálovým koledníkům. V obcích spadajících do působnosti otrokovické Charity jste mohli potkat celkem 119 skupinek, které chodili dům od domu, aby přáli lidem do nového roku.

„Přípravy byly letos opět náročné, komplikace přinesla chřipková epidemie, takže na některých místech bylo velmi obtížné shánění koledníků i jejich vedoucích, mnohdy nám z důvodu nemocí odřekli na poslední chvíli,“ sdělil koordinátor sbírky Jan Žalčík. I přesto panuje s průběhem i výsledkem sbírky spokojenost.

„Díky všem, kteří pomáhali s organizací sbírky za jejich obrovské nasazení, koledníkům i jejich vedoucím za to, že dali své síly k dispozici pro dobrou věc a přinesli spoustě lidí radost. A obrovské díky všem lidem za vřelá přijetí, kterých se našim koledníkům dostalo i za jejich štědrost. Je vidět, že i v této tak náročné době dokážeme myslet na druhé,“ pokračuje Žalčík.

A jak celá sbírka nakonec dopadla? Celkový výnos z tříkrálových pokladniček činí 837 585 Kč, což je asi o 100 tisíc více než před rokem a jedná se i rekordní výsledek za celou vice jak dvacetiletou historii této akce.

„Je třeba říci, že z výnosu této sbírky zůstává 65% místní Charitě a tyto prostředky poslouží k realizaci několika záměrů v jednotlivých službách. Rádi také poskytneme přímou pomoc těm, kteří se dostanou do obtížné situace. Pokud o někom takovém víte už teď, nebojte se nás kontaktovat,“ doplnil závěrem Žalčík.

Obec
Počet kasiček
Částka
Halenkovice
12
76 042 Kč
Komárov
2
19 398 Kč
Napajedla
33
214 843 Kč
Oldřichovice
2
16 335 Kč
Otrokovice
30
275 850 Kč
Pohořelice
6
39 766 Kč
Spytihněv
15
74 914 Kč
Tlumačov
12
71 696 Kč
Žlutava
7
48 741 Kč
CELKEM
119
837 585 Kč

Děkujeme, že pomáháte s námi! Každá koruna pomáhá.

Přispět je možné také pomocí online platby přes QRkód. Takto zadaná platba do online kasičky poputuje přímo naší Charitě.

QRkód pro platbu online

 

Jak žádat o přímou pomoc z Tříkrálové sbírky?

U koho?
Ředitel charity, zástupce ředitele, vedoucí sociálních služeb nebo pastorační asistent.
 
Jakou formu pomoci poskytujeme?
Ve většině případů se jedná o pomoc materiální, pomoc se zajištěním činností, na které žadatel není schopen v nastalé tíživé situaci finančně dosáhnout. Nikdy neposkytujeme přímo finanční hotovost. Pokud je ze strany klienta zájem, můžeme mu nabídnout i další pomoc, kterou můžeme poskytnout v rámci našich charitních služeb.
Na základě poptávané pomoci proběhne u žadatele sociální šetření, kdy je žadatel povinen doložit své příjmy a výdaje, aby tak bylo zcela zřejmé, že na požadovanou pomoc není schopen dosáhnout jakýmkoli jiným způsobem. Na základě výsledků šetření se se žadatelem sepíše formulář o poskytnutí pomoci.
 
O co můžeme žádat?
Příspěvek na zakoupení zdravotní pomůcky, kompenzační pomůcky, příspěvek na vybavení domácnosti v případě nastalé krizové situace, materiální pomoc dětem v rodinách (např. nákup školních potřeb, zaplacení kroužku, táboru), aj.
 
Bližší informace:
Jan Žalčík
pastorační asistent Charity Otrokovice
Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice
Tel. 734 684 878

 

Další odkazy: