Tříkrálová sbírka

tříkrálová sbírkaZamyslet se nad sebou, udělat dobrý skutek, otevřít svá srdce a nezištně podpořit ty, kteří potřebují naší pomoc. K tomu vybízí všechny lidi dobré vůle Tříkrálová sbírka, kterou naše charita pořádala již patnáctým rokem.
 
Tříkrálová sbírka je každoročně využívána na pomoc lidem u nás i v zahraničí a na rozvoj aktivit Charity. Podpořeny jsou projekty z celého spektra cílových skupin, kterým se Charita věnuje.
 
Celá Tříkrálová sbírka v sobě nese zvláštní kouzlo, které je umocněno skutečností, že koledníci vše dělají bezplatně a dobrovolně, navíc ve svém volném čase. Upřímné poděkování patří všem, kteří jste jakkoliv podpořili charitní dílo.
 
 

Jaké jsou letošní výsledky?

V sobotu 8. ledna proběhla ve většině obcí v působnosti Charity Otrokovice tradiční tříkrálová sbírka. Lidé se tak po roční pauze mohli těšit na osobní setkání se skupinkami koledníků, kteří do jejich domovů přišli popřát do nového roku 2022. Jen ve třech místech (Komárov, Halenkovice, Kvítkovice) koledování nebylo možné. Právě tam, ale i v ostatních obcích Charita po loňské zkušenosti rozmístila statické pokladničky.

„Další ročník sbírky je úspěšně za námi. Jsme moc rádi, že tentokrát naši koledníci mohli vyrazit do terénu a tváří v tvář se setkat s našimi dárci,“ uvedl za otrokovickou Charitu koordinátor sbírky Jan Žalčík.

Z tváří všech koledníků i jejich vedoucích bylo patrné, že lidé jejich návštěvu přivítali s radostí. Svou štědrostí pak potvrdili známou pravdu, že právě v časech těžkých se dokážeme více semknout a pomáhat si. To dokládají i výsledky letošní sbírky. Celková částka vystoupala na 738 828 Kč. Je důležité říct, že podle pevně daného klíče zůstane 65 % z této částky přímo v Charitě Otrokovice. Tyto prostředky budou využity na přímou pomoc konkrétním žadatelům z Otrokovic a okolí a na některé projekty služeb Charity.

I nadále, a to po celý rok, je možné podpořit tříkrálovou sbírku formou online koledy na www.trikralovasbirka.cz.

„Děkujeme všem našim dárcům za jejich přízeň, koledníkům i jejich vedoucím za účast i všem ostatním dobrovolníkům, kteří nám jakkoli pomáhali,“ dodal na závěr Žalčík. 

Děkujeme, že pomáháte s námi! Každá koruna pomáhá.

Bližší informace:
Jan Žalčík
pastorační asistent Charity Otrokovice
Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice
Tel. 734 684 878

 

Výsledky v jednotlivých obcích:

Město (obec)
Vybraná částka
Žlutava
46 093
Pohořelice
38 336
Oldřichovice
16 879
Halenkovice
23 425
Komárov
9 170
Napajedla
166 837
Spytihněv
71 144
Otrokovice
294 607
Tlumačov
71 214
Vitar Zlín 1 123
CELKEM
738 828
Další odkazy:
 
 

JAK ŽÁDAT O PŘÍMOU POMOC Z TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

U koho?
Ředitel charity, zástupce ředitele, vedoucí sociálních služeb nebo pastorační asistent.
 
Jakou formu pomoci poskytujeme?
Ve většině případů se jedná o pomoc materiální, pomoc se zajištěním činností, na které žadatel není schopen v nastalé tíživé situaci finančně dosáhnout. Nikdy neposkytujeme přímo finanční hotovost. Pokud je ze strany klienta zájem, můžeme mu nabídnout i další pomoc, kterou můžeme poskytnout v rámci našich charitních služeb.
Na základě poptávané pomoci proběhne u žadatele sociální šetření, kdy je žadatel povinen doložit své příjmy a výdaje, aby tak bylo zcela zřejmé, že na požadovanou pomoc není schopen dosáhnout jakýmkoli jiným způsobem. Na základě výsledků šetření se se žadatelem sepíše formulář o poskytnutí pomoci.
 
O co můžeme žádat?
Příspěvek na zakoupení zdravotní pomůcky, kompenzační pomůcky, příspěvek na vybavení domácnosti v případě nastalé krizové situace, materiální pomoc dětem v rodinách (např. nákup školních potřeb, zaplacení kroužku, táboru), aj.