Potravinová pomoc

41447374_291117831689455_7924700860007841792_nOd roku 2008 spolupracuje Charita Otrokovice s Potravinovou bankou Ostrava, o.s. Z počátku byla spolupráce okrajová, kdy jsme získávali jen malé množství potravin, které sloužilo pro uživatele střediska Samaritán – služby pro lidi bez domova. Postupně se Potravinová banka profesionalizovala a tím se také spolupráce zintenzivnila. Úkolem Potravinové banky je získávat potraviny darem a poté je dále rozdělovat, a to nejčastěji charitativním sdružením, humanitárním organizacím a dalším. Nejčastěji se jedná o potraviny, které zasytí – těstoviny, mouka, luštěniny, instantní potraviny, ale i pochutiny apod.

V současné době tuto pomoc v Charitě Otrokovice využívají služby sociální prevence – Azylový dům Samaritán, Noclehárna Samaritán, Terénní program Samaritán, Nový domov a Terénní služba rodinám s dětmi. Potraviny jsou rozdělovány na základě uvážení pracovníků služby v případech, kdy jsou uživatelé služeb v nouzi. V roce 2014 pokračovala spolupráce s Tesco Holešov, které nám darovalo potraviny v pravidelných měsíčních intervalech, a také jsme pokračovali v organizaci druhého ročníku Národní potravinové sbírky, která byla opět velmi podařeným projektem (vybralo se 2 104 kg potravin).