Dobrovolnictví

Dobrovolníci přispívají ke zlepšení světa, jsou zdrojem síly a lidskosti.

Líbí se Vám aktivity Charity Otrokovice a ztotožňujete se s jejím posláním? Chcete svůj čas trávit smysluplně a nebojíte se nových příležitostí? Přidejte se tedy k nám!

Jak na to?

Nejprve nás kontaktujte. My následně zavoláme koordinátora dobrovolníků u některé ze zprostředkujících organizací a dohodneme Vám schůzku, na které se vám dostane podrobnějších informací: o dobrovolnictví všeobecně, o úloze dobrovolnického centra.

Jako dobrovolník u nás můžete pracovat dle zákona o dobrovolnictví nebo mimo režim sociálních služeb. 

O dobrovolnictví podle zákona

 • Dobrovolníci mohou působit v sociálních službách v rámci ustanovení § 115 odst. 2 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. K dobrovolnictví se vztahuje zejména zákon č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, který upravuje podmínky pro státem podporované dobrovolnictví, a nikoliv podmínky dobrovolné činnosti obecně. Akreditovaným dobrovolníkem se pak v rámci sociálních služeb rozumí pouze ta osoba, která působí na základě zákona o dobrovolnické službě, tzn. je vyslána tzv. vysílající organizací po předchozím proškolení.

Dle zákona o dobrovolnické službě se dobrovolnictví dělí na krátkodobé a dlouhodobé. U krátkodobé dobrovolnické služby se většinou jedná o pomoc při zajištění jednorázových akcí různých organizací. Délka trvání dobrovolnické služby v tomto případě nepřesáhne tři měsíce. Jako dlouhodobá dobrovolnická služba je označováno dobrovolnictví v minimální délce čtyř měsíců; může ale trvat i několik let. Tento typ dobrovolnictví je zákonem více chráněn a těší se též větší podpoře státu.

Výhody dobrovolnictví v akreditované organizaci (příklady)

 • Výkon dlouhodobé dobrovolnické služby vám umožňuje zažádat o hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti (tzv. podpora v nezaměstnanosti). Podmínkou je evidence u úřadu práce a výkon dlouhodobé dobrovolnické služby, která v průměru přesáhne dvacet hodin v kalendářním týdnu.
 • Doba dlouhodobé dobrovolnické služby přesahující v průměru dvacet hodin týdně se započítává jako relevantní doba pro účely důchodového pojištění.
 • Jako dobrovolník v akreditované organizaci máte smluvně zajištěné postavení.
 • Jste pojištěni proti škodám na zdraví a majetku, které vzniknou vám osobně, nebo které byste mohli neúmyslně způsobit dalším osobám.
 • S výkonem dobrovolnické činnosti máte minimální finanční náklady - vysílající organizace vám může hradit stravné, ubytování, cestovné či výpis z rejstříku trestů
 • Máte nárok na poskytnutí kvalitní přípravy k výkonu dobrovolnické činnosti a na poskytnutí pracovních prostředků a ochranných pomůcek.

Povinnosti dobrovolníka:

 • Dodržovat zákon o dobrovolnické službě a podmínky výkonu dobrovolnické činnosti dohodnuté s vysílající organizací ve smlouvě.
 • Absolvovat přípravu k dobrovolnické činnosti.
 • Předložit zdravotní a jiné doklady (např. výpis z rejstříku trestů) podle požadavků vysílající organizace a povahy dobrovolnické služby
 • Splnit úkoly, ke kterým jste se zavázali.
 • Spolehlivost.
 • Mlčenlivost.
 • Nezneužívat projevené důvěry.
 • Požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebujete.
 • Znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd.).
 • Být "týmovým hráčem".
 • Ztotožňovat se s posláním organizace, pro kterou činnost vykonáváte.

Akreditovaný dobrovolník u nás může pomáhat v těchto oblastech:

 • nemocní a staří lidé
 • osoby bez přístřeší
 • osoby v tísni
 • ohrožené rodiny s dětmi

Dobrovolníci pracující mimo režim sociálních služeb:

Na Charitě uvítáme také pomoc v rámci dobrovolné činnosti. V takovém případě se nejedná o dobrovolnictví podle zákona a ani není možné pracovat v rámci sociálních služeb, můžete ale pomoci například v těchto oblastech:

 • Tříkrálová sbírka
 • sbírky pro potřebné (potravinová sbírka, šatník…)
 • humanitární aktivity


Důležité odkazy: