Sběr ošacení a šatníky

charitní šatník
 
Na rozdíl od jiných kontejnerů, oblečení, které nám darujete, pomáhá ve vašem regionu a podporuje místní obyvatele.

Sbírejte s námi do našich kontejnerů 24 HODIN DENNĚ

 
 
 

Provozní doba

  • Charitní šatník Otrokovice (Svobodova 1909) 
    Po: 8:00 - 10:00 hod
    St, Čt: 16:00 - 18:00 hod
  • Charitní šatník Tlumačov (budova fary) 
    St: 16:00 -18:00 hod. (duben – říjen)

Sběrná místa:  

Charitní šatník, Svobodova 1909                                                  Parkoviště firmy Continental BARUM

IMG_20160727_110840                     IMG_20160621_081120


Charitní šatníky:

Charitní šatník Otrokovice                                                                           Charitní šatník Tlumačov  
Svobodova 1909, Otrokovice, 765 02                                                           Masarykova 62, Tlumačov, 763 62
    IMG_20160727_110840                    000393_05_002325
 
Poskytování charitních šatníků není činností poskytovanou v rámci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách., tj. nejedná se ani o sociální službu, ani o základní či fakultativní činnost. Charitní šatník funguje na principu krizové pomoci lidem v nouzi a slouží výhradně potřebným osobám. Smyslem poskytování pomoci je zajistit bezprostřední situaci osoby ohrožené krizovou situací směrem k jejímu vyřešení a prevenci takové situace do budoucna.
 

Provoz charitního šatníku lze chápat jako podpůrnou součást sociální práce, tzn. individuální práci s příjemci pomoci. Poskytování pomoci má být adresné, konkrétní a účelné s okamžitým efektem. Na vydání materiální pomoci není právní nárok a tato aktivita je plně v kompetenci Charity Otrokovice. Příjem probíhá výhradně ve stanovených dnech a časech. V šatnících pracují dobrovolníci, jejichž úkolem je přijímat a třídit darované věci a vydávat je (na základě potvrzení) potřebným.

Další odkazy:


 
Charitní šatník Otrokovice 
Charitní šatník Tlumačov