Domov pro seniory

Tel.: 577 112 036, 739 120 760
E-mail: chd@otrokovice.charita.cz 
Vedoucí: Ing. Ivana Slámečková
Kontaktní osoby pro zájemce o službu:
Pracovní doba: Po, Čt, Pá- 6:00-14:30, Út,St-6:00-16:30
Realizace služby: od 1. 11. 1999
 
 

Vážení uživatelé Charitního domova, vážení rodinní příslušníci uživatelů, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a vyhláškou MPSV 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení Zákona o sociálních službách, dojde s účinností od 1.4.2022 ke zvýšení úhrady za ubytování a stravu v Charitním domově Otrokovice. Toto opatření je vyvoláno nárůstem nákladů na ubytování i stravu v posledních několika letech, zejména v posledním kalendářním roce. K zachování výše kvality poskytovaných služeb jde o opatření nezbytné.

Poslání

Posláním Domova pro seniory v Charitním domově Otrokovice je poskytnout svým obyvatelům podporu, pomoc a laskavou péči v prostředí, které se co nejvíce přibližuje původnímu domovu, aby zde důstojně a bez pocitu osamění prožili svůj podzim života. Seniorům tato služba nabízí trvalý pobyt a zajištění stálé pečovatelské a ošetřovatelské pomoci, nabídku aktivního trávení volného času a duchovní podporu podle jejich individuálních potřeb.

Struktura a rozsah služby

Seniorům tato služba nabízí trvalý pobyt v převážně jednolůžkových pokojích, zajištění nepřetržité pečovatelské a ošetřovatelské pomoci, celodenní stravování, nabídku aktivního trávení volného času a duchovní podporu podle jejich potřeb.

Cílová skupina

Cílovou skupinou, které je služba Domov pro seniory v Charitním domově Otrokovice určena, jsou senioři ve věku od 65 let, kteří pro svůj věk, osamělost, ztrátu soběstačnosti či zdravotní postižení mají sníženou schopnost uspokojovat sami či s pomocí svých blízkých své základní životní potřeby a nemohou tudíž žít ve svém domácím prostředí.

Kapacita služby je 46 lůžek.

Nejsme schopni naše služby poskytnout:

  • osobám vyžadujícím nepřetržitou lékařskou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení
  • osobám s Alzheimerovou demencí či jiným typem demence
  • osobám s těžkým smyslovým postižením
  • osobám, které mají psychiatrické onemocnění nebo trpí chronickým duševním onemocněním, jež vyžaduje specializovanou psychiatrickou léčbu, dále osobám s mentálním postižením
  • osobám, které mají aktuálně problém s nadužíváním alkoholu nebo jiných návykových látek
  • osobám s akutním infekčním onemocněním.

Jak využít službu

Zájemce o službu Domov pro seniory si musí nejprve podat žádost o službu. Žádost je možno si vyzvednout osobně nebo stáhnout z webových stránek. Součástí žádosti je vyjádření lékaře, které vyplní obvodní lékař nebo lékař v nemocnici, v případě hospitalizace. Při podání žádosti je domluven další postup se sociální pracovnicí, která je přítomna v pracovní dny v době od 6:00 do 14:30, v úterý a středu do 16:30. 

Soubory ke stažení: