Charitní pečovatelská služba


Realizace služby: od 1. 1. 1993
 
 
 

Poslání

Posláním Charitní pečovatelské služby Otrokovice je poskytnout podporu a pomoc terénní formou uživatelům služby tak, aby mohli setrvat ve svém domácím prostředí, v kontaktu se svou rodinou, blízkými a zachovali si tak běžný způsob svého života. Toho dosahujeme prostřednictvím uspokojováním základních životních potřeb uživatelů.

Struktura a rozsah služby

CHPS poskytuje péči v domácnostech uživatelů ve všední dny od 7:00 do 15:30 hodin a ve večerních hodinách od 18:00 do 20:00 hodin. Základní nabízené činnosti podle zákona č. 108/2006 Sb. jsou:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnost
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Dále poskytujeme fakultativní činnosti jako je např. dohled nad podáním léků, dopravu uživatele.

Jak využít službu

Zájemce o Charitní pečovatelskou službu Otrokovice si musí podat žádost o poskytování služby. Tuto žádost je možné získat na webových stánkách nebo osobně od pracovníka služby. Vyplněnou žádost  zájemce předá pracovnici služby. Sociální pracovnice poté kontaktuje zájemce o službu a domluví si s ním osobní schůzku v jeho domácnosti, kde se domluví na průběhu poskytování služby. Po osobním setkání je vyhotovena smlouva o poskytování sociální služby a je domluven termín první návštěvy.

Cílová skupina

Cílovou skupinou Charitní pečovatelské služby Otrokovice jsou osoby s pobytem na území města Otrokovice a v přilehlých obcích (tj. konkrétně v obcích Žlutava, Bělov, Napajedla, Pohořelice), které nezvládají péči o sebe nebo svou domácnost, ale přejí si zůstat ve svém přirozeném prostředí.

Okamžitá kapacita služby je 3 uživatelé v jeden čas.

Službu tedy mohou využít

· senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,

· osoby zdravotně postižené ve věku od 18 let,

· rodiny s dětmi - s trojčaty a vícerčaty do 4 let jejich věku


 

Soubory ke stažení: