Nový domov Otrokovice

IMG_2093nový domov otrokoviceAdresa: Hlavní 1229, 765 02 Otrokovice
Tel.: 577 932 388, 739 113 245
E-mail: ndo@otrokovice.charita.cz
Vedoucí: Mgr. Veronika Halasová, DiS. 

Realizace služby: od 1. 11. 1999
 

 


Poslání

Posláním Nového domova Otrokovice je poskytnout ubytování a podporu ženám a rodičům s nezletilými nezaopatřenými dětmi a to na přechodnou dobu.

Cílem je pomoci těmto osobám překlenout jejich nepříznivou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení a podpořit je v soběstačnosti a aktivitě tak, aby dokázaly samy řešit své problémy a přiblížit se co nejvíce k běžnému životu.

Struktura a rozsah služby

Jako základní činnosti poskytujeme pomoc při zajištění stravy, ubytování, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Kromě těchto základních činností poskytujeme fakultativní služby jako je možnost využití internetu, půjčování literatury, využití materiální pomoci z charitního šatníku a zapůjčení potřeb do domácnosti, které nejsou běžným vybavením bytové jednotky, možnost využití praní v automatické pračce a možnost mít vlastní televizi nebo počítač na pokoji. Využití pračky a vlastní televize či počítač na pokoji je zpoplatněno dle aktuálního ceníku.

Jak využít službu

Zájemce o službu Nový domov Otrokovice si musí nejprve podat žádost o službu. Žádost je možno si vyzvednout osobně nebo stáhnout z webových stránek. Žádost je následně předána buď osobně, elektronicky nebo poštou na adresu služby. Následně je zájemce o službu kontaktován sociální pracovnicí služby a je informován, jak má dále postupovat. Při nástupu do služby, je zapotřebí přinést potvrzení o bezinfekčnosti ne starší 3 dny.

Kapacita služby je 20 lůžek v 6 bytových jednotkách.

Žádost o poskytování služby můžete vyplnit zde

 

Soubory pro stažení: