Terénní program Samaritán

Terénní program 1terénní program samaritánAdresa - Burešov 4886, 760 01 Zlín
 
Terénní sociální pracovníci:
Tel. 604 304 783  - Mgr. Jakub Vítek
 
Realizace projektu: od 1. 3. 2006

Poslání

Posláním Terénního programu Samaritán je podpora a pomoc lidem, kteří žijí na ulici nebo v provizorním bydlení. Služba vyhledává lidi bez domova a je poskytována v jejich přirozeném prostředí. Snažíme se předcházet zhoršení jejich situace a motivovat je ke zlepšení jejich životních podmínek. 

Struktura a rozsah služby

  • Zprostředkování kontaktu s psychiatrickou a protialkoholní nemocnicí, pomoc při řešení individuálních problémů, sociálně – právní poradenství, pomoc při orientaci na trhu práce, zprostředkování kontaktů s rodinou, příbuznými, dětmi.
  • Kontakt na navazující pomoc - zprostředkování krátkodobého přespání v noclehárně, v azylovém domě, zprostředkování ubytování v ubytovně nebo jiném azylovém domě.
  • Doprovody - pomoc při na jednání na úřadech a institucích. Materiální pomoc
  • Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele.

Okamžitá kapacita služby jsou 2 uživatelé.

Soubory ke stažení:


Otrokovice

Zlín