Odlehčovací služba

OS
Tel.: 577 112 036, 739 120 760 
Kontaktní osoby pro zájemce o službu:
Pracovní doba: Po, Čt, Pá- 6:00-14:30, Út,St-6:00-16:30
Realizace služby: od 1. 9. 2001

Poslání

Posláním Odlehčovací služby v Charitním domově Otrokovice je poskytování pomoci a podpory seniorům, o něž běžně pečují jiné osoby, např. rodinní příslušníci. Seniorům poskytujeme ubytování, stravování, pečovatelskou a ošetřovatelskou péči s možností účasti na aktivitách domova, včetně duchovní podpory. Cílem služby je poskytnout pečujícím osobám určitý čas k oddechu a vyřízení nutných záležitostí.

Struktura a rozsah služby

Seniorům tato služba nabízí ubytování ve dvoulůžkovém pokoji v délce nepřesahující 3 měsíce za kalendářní rok, zajištění nepřetržité pečovatelské a ošetřovatelské pomoci, celodenní stravování, nabídku aktivního trávení volného času a duchovní podporu podle jejich potřeb.

Cílová skupina

Cílovou skupinou, které je Odlehčovací služba v Charitním domově Otrokovice určena, jsou senioři ve věku od 65 let, kteří z důvodu svého věku, ztráty soběstačnosti, případně zhoršení zdravotního stavu potřebují zajistit péči na nezbytně nutnou dobu nepřesahující 3 měsíce za kalendářní rok.

Kapacita služby je 2 lůžka.

Nejsme schopni naše služby poskytnout:

  • osobám vyžadujícím nepřetržitou lékařskou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
  • osobám s Alzheimerovou demencí či jiným typem demence
  • osobám s těžkým smyslovým postižením
  • osobám, které mají psychiatrické onemocnění nebo trpí chronickým duševním onemocněním, jež vyžaduje specializovanou psychiatrickou léčbu, dále osobám s mentálním postižením
  • osobám, které mají aktuálně problém s nadužíváním alkoholu nebo jiných návykových látek
  • osobám s akutním infekčním onemocněním.

Jak využít službu

Zájemce o Odlehčovací službu si musí nejprve podat žádost o službu. Žádost je možno si vyzvednout osobně nebo stáhnout z webových stránek. Součástí žádosti je vyjádření lékaře, které vyplní obvodní lékař nebo lékař v nemocnici, v případě hospitalizace. Při podání žádosti je domluven další postup se sociální pracovnicí, která je přítomna v pracovní dny v době od 6:00 do 14:30, v úterý a středu do 16:30.

Soubory ke stažení: