CO DĚLÁME!

Magazín - prosinec 2018

Magazín - prosinec 2018

Krásný Vánoční čas,

S radostí Vám přinášíme sváteční číslo magazínu samaritán. Přejeme příjemné počtení a krásné prožití svátků Vánočních včetně Nového roku.

Tým služeb pro lidi bez domova Samaritán

Děkujeme všem dobyvatelům hliníku!

Děkujeme všem dobyvatelům hliníku!

V minulém týdnu jsme měli u nás na domově v Charitě sv. Anežky nadílku, která obsahovala spoustu různých aktivizačních pomůcek. V tomto prosincovém čase by se mohlo zdát, že nadílka byla spojena s nadcházejícími vánočními svátky. Omyl, pomůcky pro aktivizaci a terapeutické činnosti se seniory jste nám seslali Vy, kdo sbíráte hliník pro dobrou věc...

Uzavření šatníku 24.12. - 1.1.

Uzavření šatníku 24.12. - 1.1.

Informujeme, že v termínu od 24.12.2018 do 1.1.2019 bude uzavřen Charitní šatník. Oblečení je i nadále možno darovat do kontejnerů u firmy Continental Barum a před vchodem do Charitního šatníku na ulici Svobodova.

Charita Otrokovice jako příležitost profesního uplatnění pro studenty UTB

Charita Otrokovice jako příležitost profesního uplatnění pro studenty UTB

TZ – 5.12.2018: Dne 13. listopadu 2018 zorganizovala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně pro studenty všech fakult akci Business Day 2018, kterého se účastnila také Charita Otrokovice. Tato akce je ve své podstatě veletrh příležitostí, který zprostředkovává osobní kontakt mezi studenty a absolventy UTB a organizacemi, firmami, které mohou být pro studenty zajímavé svými pracovními příležitostmi...

Vánoční sbírka cukroví 2019

Vánoční sbírka cukroví 2019

V kostele sv. Vojtěcha v Otrokovicích a sv. Bartoloměje v Napajedlích - 16. prosince, 3. neděle adventní. Charita sv. Anežky Otrokovice pořádá tradiční vánoční sbírku cukroví pro lidi bez domova. Otevřme svá srdce těm, kteří trpí nouzí a podělme se s nimi o trochu dobrého z našeho vánočního stolu. Pokud budete chtít přispět, přineste cukroví v zavázaných sáčcích. Vaše dary budeme vybírat před každou mší svatou. 

Děkujeme vám za vaši štědrost

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.