O nás

LOGO_30 LET CHARITY OTROKOVICE_fin-PNG 
Základním posláním Charity Otrokovice je prostřednictvím milosrdné lásky pomáhat lidem, kteří se ocitli v těžké životní nebo sociální situaci, podporovat, doprovázet a motivovat je k využívání vlastních schopností a sil. Potřebností se rozumí zejména situace, nebo stav ohrožení, tísně, krize, nouze, závislosti, nebo jiného oslabení či vyloučení člověka z běžného života a předcházení těmto stavům a situacím.
 

Charita Otrokovice je církevní právnickou osobou podle Kodexu kanonického práva. Poskytuje pomoc potřebným lidem v nouzi bez rozdílu rasy, vyznání a národní či sociální příslušnosti, a to již od roku 1991.

 

Charita Otrokovice jako součást Arcidiecézní charity Olomouc je organizačně začleněna pod Charitu Česká republika. Od roku 1995 je Charita Česká republika členem celosvětové organizace Caritas Internationalis a Caritas Europe

 

Svatá Anežko, do Tvých rukou vkládáme naši charitní práci...
Ať je prostoupena Tvým duchem, ať se stane Tvým dílem a na Tvou přímluvu ať ji žehná náš Pán.

Amen