Adresář

Veronika Běhalová

sociální pracovník
Tel: 734 435 004     c.Ey47a7T9rrR-enW7c-5dhg6hIsT32938Es-Z29g

Bc. Svatava Burešová

sociální pracovnice
Tel: 577 112 039, 737 331 801     %i%hT686LTBD8~agcbpoO1.7~bGkO1p

Mgr. Irena Civáňová

ekonom
Tel: 577 112 032, 604 822 501     0dBjGKel~hxy.77_T-uk87j7T-M

Pavla Frajová

účetní
Tel: 577 112 032, 605 535 619     b-GyQOQgakBu5f~905prRb~lW5pJ

Mgr. Veronika Halasová, DiS

vedoucí, soc. pracovnice
Tel: 577 932 388, 739 113 245     9_BjGKel~hxy.77_T-uk87j7T-M

Jolana Hamrlíková

pokladní, personalistka
Tel: 577 112 032, 605 535 619     _hxjGKel~hxy.77_T-uk87j7T-M

Pavlína Hubáčková

staniční sestra
Tel: 577 112 038, 731 672 393     %.FD8Z4WHhGB59en4-rhT65j4mnhTj

Mgr. Aleš Jaroš

vedoucí
Tel: 577 925 083, 605 564 039     %8zk87j797c-5dhg6hIsT32938Es-Z29g

Monika Kovaříčková, DiS

vrchní sestra
Tel: 577 112 037, 605 586 937     clm%C~jj-dBFZ194YanBZd54Ys

Ing. Peter Kubala

ředitel
Tel: 577 112 031, 603 180 060     ~.qs-3b6LTBD8~agcbpoO1.7~bGkO1p

Mgr. Monika Macurová

sociální pracovnice
Tel: 737 408 599     8hAs1Z2eW-HB5f56LTBD8~agcbpoO1.7~bGkO1p

Mgr. et. Bc. Alena Matesková

sociální pracovnice
Tel: 734 435 249     alE.QOQgakBu5f~905prRb~lW5pJ

Mgr. Jitka Ošťádalová

sociální pracovník
Tel: 731 069 400     alE_QOQgakBu5f~905prRb~lW5pJ

Pavla Plšková, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 737 331 801     %iahT686LTBD8~agcbpoO1.7~bGkO1p

Mgr. Lada Rektoříková

vedoucí, soc.pracovnice
Tel: 737 331 954     alEjGKel~hxy.77_T-uk87j7T-M