Charitní domov Otrokovice - odlehčovací služba

Kde nás najdete

Adresa

Na Uličce 1617, Otrokovice 76502

Na koho se můžete obrátit

Bc. Svatava Burešová

sociální pracovnice
Tel.: 577 112 039 E-mail: %i%hT686LTBD8~agcbpoO1.7~bGkO1p

Pavla Plšková DiS.

sociální pracovnice
Tel.: 737 331 801 E-mail: %iahT686LTBD8~agcbpoO1.7~bGkO1p

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Charitní domov Otrokovice - odlehčovací služba

Typ služby
Odlehčovací služby

Poskytovatel
Charita Otrokovice

Kraj
Zlínský kraj

Způsob poskytování
pobytové

Vedoucí služby
Ing. Ivana Slámečková

Registrační číslo služby
3807413

Poslání a cíle

Posláním Odlehčovací služby v Charitním domově Otrokovice je poskytování pomoci a podpory seniorům, o něž běžně pečují jiné osoby, např. rodinní příslušníci. Seniorům poskytujeme ubytování, stravování, pečovatelskou a ošetřovatelskou péči s možností účasti na aktivitách domova, včetně duchovní podpory. Cílem služby je poskytnout pečujícím osobám určitý čas k oddechu a vyřízení nutných záležitostí.

Cílové skupiny

senioři

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Fakultativní služby

  • Mimořádné nákupy
  • Masáže

Další informace