Terénní program Samaritán

Kde nás najdete

Adresa

Moravní 936, Otrokovice 76502

Na koho se můžete obrátit

Bc. Karolína Zbranková

sociální pracovník
Tel.: 605 867 180 E-mail: 68Ey27d7TsoBR.agc8m%C~jj-dBFZ194YanBZd54Ys

Mgr. Jakub Vítek

sociální pracovník
Tel.: 604 304 783 E-mail: 58xESWlaa.xjGKel~hxy.77_T-uk87j7T-M

Pro koho je služba určena

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Terénní program Samaritán

Typ služby
Terénní programy

Poskytovatel
Charita Otrokovice

Kraj
Zlínský kraj

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Mgr. Aleš Jaroš

Registrační číslo služby
1553860

Poslání a cíle

Posláním Terénního programu Samaritán je podpora a pomoc lidem, kteří žijí na ulici nebo v provizorním bydlení. Služba vyhledává lidi bez domova a je poskytována v jejich přirozeném prostředí. Snažíme se předcházet zhoršení jejich situace a motivovat je ke zlepšení jejich životních podmínek.

Cílové skupiny

osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách

Činnosti

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí

Další informace