Nový časopis Smolíček 09/10
15. září 2020 Charita Otrokovice

Nový časopis Smolíček 09/10

Vyšel nový časopis smolíček

Začátek školního roku je náročný pro všechny zúčastněné – děti, rodiče, učitele. Je potřeba zařídit a koupit spoustu věcí. Smolíček přináší několik drobných rad, které je možné využít v další fázi, když už se rozbíhá vyučování naplno – jak trénovat paměť u dětí a tím posilovat i vzájemné vztahy, některá logopedická doporučení, seznam zájmových kroužků v Otrokovicích apod.

Časopis najdete i spolus dalšími zde: