Charitní pečovatelská služba pomáhá lidem v domácnostech
27. srpna 2020 Charita Otrokovice

Charitní pečovatelská služba pomáhá lidem v domácnostech

Pečovatelská služba působí v Otrokovicích a okolí od roku 1993. Pomáhá seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří nezvládají péči o sebe nebo svoji domácnost, ale přejí si zůstat ve svém přirozeném prostředí, tedy doma, kde jsou zvyklí.

Několikrát denně docházíme do domovů, abychom pomohli s činnostmi, které jsou pro některé již nad jejich síly. Jedná se například o osobní hygienu, přípravu stravy, zajištění nákupů a doprovodů k lékařům, nebo pomůžeme vyřešit problém, který je zrovna tíží. Osamělí lidé mají tak pocit jistoty a bezpečí, že nezůstanou doma bez pomoci. Pro pečující rodinu jsme partnerem. Můžeme ji v době nepřítomnosti zastoupit, některé činnosti zajistit a umožnit jí tak potřebnou regeneraci sil nebo čas pro vlastní potřeby. Pracujeme s pochopením a empatií, naší největší odměnou je spokojený uživatel služby, který díky nám může bydlet ve svém vlastním domově, přestože se už neobejde bez pomoci druhé osoby. Charitní pečovatelskou službu najdete v prostorách Charitního domova.

O tom, jak naše pečovatelská služba pomáhá, píšeme v krátkém příběhu se šťastným koncem.

Panu Františkovi bylo krátce 71 let, když náhle ztratil milovanou ženu. Smutkem začal chřadnout, přestal o sebe dbát, nejedl, nemyl se. V brzkém čase z něj byl zlomený, zanedbaný muž, zhoršily se zdravotní problémy a přibyly nevolnosti. Následkem jedné takové slabosti František upadl a musel na operaci kolene. Po nezbytném ošetření v nemocnici měl být propuštěn domů, ale sociální pracovnice chtěla nejprve vědět, jakou péči má František doma zajištěnou. Zjistila, že žije zcela opuštěný, bez ženy a bez dětí, v malém domku. Bylo jí jasné, že se pan František nebude moci o sebe sám postarat, že se bez pomoci pečovatelské služby neobejde.

Převzali jsme adresu a kontakt na pana Františka, a po návratu z nemocnice jsme se s ním setkali v jeho domácnosti. Při rozhovoru jsme zjistili, co pan František nejvíce potřebuje, co zvládne sám a s čím mu paní pečovatelka může pomoci. Domluvili jsme péči a dopomoc, čas a počet návštěv služby. Po zjištění všech informací jsme spolu uzavřeli písemnou smlouvu. Pan František se z úrazu velmi dobře zotavoval, měl velkou snahu zvládat běžné úkony sám. Jeho zdravotní stav se postupně zlepšoval. Díky jeho vůli a důslednosti už naši péči tolik nepotřeboval a službu na vlastní žádost ukončil. 

Pokud máte doma svého blízkého nebo ve svém okolí znáte někoho, kdo by byl rád za naši pomoc, podporu, péči, obraťte se na vedoucí Charitní pečovatelské služby paní Janu Šuranskou, telefon 739 139 323, případně e-mailem na jana.suranska@otrokovice.charita.cz.

Další informace pro média:                                                       

Mgr. Tomáš Bernatík

zástupce ředitele

e-mail: tomas.bernatík@otrokovice.charita.cz

tel: +420 605 564 936    

Kontakt na službu:

Bc. Jana Šuranská, DiS.

vedoucí služby a sociální pracovník

e-mail: jana.suranska@otrokovice.charita.cz

tel: +420 721 440 080