CO DĚLÁME!

Charitní šatník dočasně uzavřen

Charitní šatník dočasně uzavřen

Informujeme, že v termínu od 15.1.2018 do 18.1.2018 bude uzavřen Charitní šatník. Oblečení je i nadále možno darovat do kontejnerů u firmy Continental Barum a před vchodem do Charitního šatníku na ulici Svobodova.

Tříkrálová sbírka 2018 se podařila!

Tříkrálová sbírka 2018 se podařila!

Máme za sebou další ročník Tříkrálové sbírky. Jaký byl? Počasí nám letos přálo, a tak do terénu vyrazilo 121 skupinek koledníků. Lidé byli většinou milí, vstřícní a také velmi štědří. Jen v samotných Otrokovicích se vybralo 293.798,- Kč. Celkový výtěžek sbírky včetně okolních obcí spadajících do působnosti naší Charity, pak činil úctyhodných 717.118,- Kč, což je o 24.717,- Kč více než v minulém roce. Velké díky tak patří všem dárcům, protože právě díky vám můžeme pomáhat zejména konkrétním lidem ve vašem okolí. Vážíme si toho, že osud druhých vám není lhostejný.

Svatba v Terénním programu Samaritán

Svatba v Terénním programu Samaritán

Těsně před Vánocemi jsme doprovodili k oltáři uživatele naší služby paní Markétu a pana Romana. Nadělili jsme jim tak nejkrásnější vánoční dárek, z něhož jsme měli radost i my sami. Již delší dobu o sňatku uvažovali, ale bránily jim v tom některé okolnosti, mezi nimi i nedostatek finančních prostředků. Podpořili jsme je povzbuzením i darem z Tříkrálové sbírky...

Advent a Vánoce v Charitním domově

Advent a Vánoce v Charitním domově

Stejně jako předešlá léta, tak i letos se v předvánoční době na ChD uskutečnily 4 adventní setkání jeho obyvatel a pracovníků s hosty…

  1. adventním setkáním přítomné provedl duchovní správce P. Josef Zelinka. Krátkým vyprávěním opět po roce připomenul nejen symboly adventu, ale také jeho smysl a podstatu… Společně byla na adventním věnci, který připravili obyvatelé, rozžata první svíce...

Vánoční balíčky už dostali Roman či Nazar z Lopatyna

"Děkujem, děkujem, děkujem!" Volaly děti z Lopatyna

Lopatyn - Příbuzní desetiletého Romana vánoční stromeček nemají. Rodina je chudá a žije v domku společně s cizími sousedy. Přesto má chlapec těsně před ukrajinskými Vánocemi velkou radost. Čeští dárci mu poslali velkou krabici plnou dárků. Nejvíc na chlapce udělá dojem fotbalový míč. Vánoční balíček mu předali pracovníci Arcidiecézní charity Olomouc ve středu 3. ledna přímo doma. Je jedním z téměř 50 dětí, které v Lopatyně balíček dostaly...

Tříkrálová sbírka - Otrokovice

Tříkrálová sbírka - Otrokovice

Tříkrálová sbírka v Otrokovicích a okolí proběhne v sobotu 6. ledna

Již každoroční tradicí, která přichází se začátkem roku, se stala Tříkrálová sbírka. Koledníci vyrazí do ulic v sobotu 6. ledna 2018 od 10:00 do 15:00 v obcích Otrokovice, Žlutava, Napajedla, Tlumačov, Komárov, Spytihněv, Pohořelice, Oldřichovice a Halenkovice. Pomoc z Tříkrálové sbírky je určena občanům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, na činnost Charity sv. Anežky Otrokovice a na humanitární pomoc v zahraničí. Lidé koledníky poznají podle korunky a pláště, ponesou s sebou také pokladničku s logem Charity, která je zapečetěná a očíslovaná.

 

Požár na Smaritánu

Požár na Smaritánu

26.prosince 2017 v ranních hodinách došlo k rozsáhlému požáru budovy dílny. Příčina požáru je stále neznámá. Požár nám zcela zničil dvě kanceláře našich pracovníků a část dílny. Provoz azylového domu je neomezen. Čeká nás v novém roce rozsáhlá a nákladná rekonstrukce. Budeme proto moc rádi, když se zapojíte do Tříkrálové sbírky v Otrokovicích a pomůžete nám svým příspěvkem znovu obnovit prostory propracovní aktivizaci našich uživatelů. Děkujeme, že pomáháte společně s námi!

Tříkrálová sbírka 2018 klepe na dveře

Tříkrálová sbírka 2018 klepe na dveře

Arcidiecéze olomoucká – Zprávu o narození Spasitele, radost i požehnání budou šířit v jednotlivých domácnostech Tři králové od 1. do 14. ledna. Lidé jim na oplátku přispějí do pokladničky ve prospěch potřebných. Skupinky koledníků s papírovými korunami vyšlou do terénu Charity Arcidiecéze olomoucké již podevatenácté. Lidé je poznají podle korunky a pláště, ponesou s sebou také pokladničku s logem Charity, která je zapečetěná a očíslovaná...

V lednu startuje Tříkrálová sbírka. Do ulic vyrážejí tisíce koledníků

Tříkrálové foto Martina Chvojková, Choteč.

Hned první lednový den vyrážejí do ulic koledníci Tříkrálové sbírky. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity Česká republika. V roce 2017 se vydalo koledovat více než šedesát tisíc dobrovolníků a od dárců získali na pomoc lidem v nouzi přes sto milionů korun. V roce 2018 se sbírka koná již poosmnácté. Její výtěžek je tradičně určen na pomoc seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni nebo rodinám v tíživé situaci

Nový čtvrtletník Charity

Nový čtvrtletník Charity

Vyšel nový čtvrtletník Charity Otrokovice

 

Čtvrtletníky Charity

Podpořte naši činnost
 

         


Odborné sociální poradenství, kterou provozuje Charita sv. Anežky Otrokovice. Naše poradenská služba se úzce zaměřuje na dluhovou problematiku.

 
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.