CO DĚLÁME!

Dobře odvedená sociální práce nemá být vidět

Sociální práce je spíše poslání než povolání. Zaslouží si naši úctu. Snímek: Richard Bouda

V úterý 21. března si připomenáme Světový den sociální práce. Všem, kdo se starají o druhé a vytvářejí tak lidštější prostředí, poděkoval k tomuto světovému dni kardinál Dominik Duka. S charitní koordinátorkou Ivou Kuchyňkovou jsme hovořili o tom, k čemu jsou dobří průvodci lidí v nouzi, co všechno musí zvládnout a jak se jim u nás daří.

 

Nadace ČEZ - poděkování

Nadace ČEZ - poděkování

Děkujeme Nadaci ČEZ za finanční podporu při obnově dětského hřiště  pro azylový dům matky s dětmi Nový Domov Otrokovice. Hřiště je nyní ve fázi příprav, otevření je plánováno na červen 2017.

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové - poděkování

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové - poděkování

Děkujeme Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové za nadační příspěvek, díky kterému jsme mohli nakoupit zdravotní pomůcky ve výši 50.000,- Kč  pro obyvatele Charitního domova Otrokovice.

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Fašank 2017 aneb jak bylo v domově veselo

Fašank 2017 aneb jak bylo v domově veselo

Pondělí 20. února. Náhodný návštěvník domova by si na první pohled nevšiml ničeho nezvyklého. Dokud by mu před očima neproběhla krásná Červená Karkulka. A za ní veselý klaun, barevná cikánka – čarodějka a hlavně medvěd. Rozhodli jsme se totiž oslavit masopust trochu dříve...

 

S klienty Nového Domova na skok do přírody

S klienty Nového Domova na skok do přírody

V pátek 17. 2. jsme se vypravili s klienty Nového Domova na výlet. Zasněženou zimní krajinou a s ledem pod nohama jsme vyrazili k poutnímu místu Svatá Voda u Malenovic. Cestu jsme si zpestřovali hraním her a povídáním. U Svaté Vody jsme se trochu občerstvili a posílili, něco málo se o tomto místě dozvěděli a pokračovali jsme dál směrem k malenovickému hradu. Cestou nás zastihla velká chumelenice, ale ani to nás neodradilo od dalších her a povídání. Domů jsme se vydali sice unavení, ale spokojení a už se těšíme, až zase brzo někam vyrazíme.

Zhodnocení individuálních cílů uživatelů ADS za rok 2016

Zhodnocení individuálních cílů uživatelů ADS za rok 2016

Jedním ze stěžejních bodů sociální práce na azylovém domě je práce s uživatelem na jeho individuálním plánu v rámci něhož si každý z uživatelů klade osobní cíle, kterých chce během svého pobytu na ADS za pomoci svého sociálního pracovníka dosáhnout.

 

Vyhodnocení dotazníků s uživateli ADS v roce 2016

Vyhodnocení dotazníků s uživateli ADS v roce 2016

U uživatele, který samostatně opouští službu, realizujeme vždy vyplňování dotazníku spokojenosti. Jedná se o dobrovolnou činnost, uživatel může vyplnění dotazníku také odmítnout. Ti, kteří opouštějí službu na základě sankce vzhledem k porušení pravidel a domácího řádu, většinou dotazník nevyplňují. Z převažující většiny vyplněných dotazníků čiší spokojenost uživatelů jak s pobytem ve službě ADS, tak s přístupem všech pracovníků Azylového domu.

 

Vánoční balíčky pro Ukrajinu: fotogalerie je na světě

Vánoční balíčky pro Ukrajinu: fotogalerie je na světě

Ukrajina - Děti ze sociálně slabých rodin, děti, které přišly o rodiče, či děti, které prchly před válečným konfliktem na východě Ukrajiny. Ty všechny obdarovali čeští dárci Vánočními balíčky. Jakou radost dětem udělaly, si můžete prohlédnout ve fotogalerii...

Lidé myslí na druhé. Do Tříkrálové sbírky opět přispěli rekordní částkou

Tříkrálové koledování ve Strážnici

Arcidiecéze olomoucká – Lidé mají otevřená srdce a myslí na druhé. To potvrdila letošní Tříkrálová sbírka, při které lidé z Arcidiecéze olomoucké přispěli koledníkům rekordních 25 905 894 korun (tato částka je zatím orientační). „Všem dárcům patří velký dík. Svěřili Charitě obrovské peníze, za které nyní může udělat spoustu dobra. Je pro nás velkým závazkem nezklamat důvěru těchto lidí a jejich pomoc smysluplně rozdělit mezi potřebné,“ děkuje ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt...

Poděkování českých a moravských biskupů

ilustrační foto: Alena Jílková, koledníci z Moravské Třebové

Poděkování tříkrálovým organizátorům, koordinátorům, koledníkům, rodičům i dárcům přichází také z České biskupské konference. „Děkujeme za to, že prošlapáváte cestu,“ píší čeští a moravští biskupové. S potěšením zveřejňujeme poselství, které přinesl portál církev.cz.

Podpořte naši činnost
 

         


Odborné sociální poradenství, kterou provozuje Charita sv. Anežky Otrokovice. Naše poradenská služba se úzce zaměřuje na dluhovou problematiku.

 
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.