CO DĚLÁME!

Nový časopis Smolíček

Nový časopis Smolíček

Předprázdninové číslo Smolíčka zve rodiče s dětmi k přípravě na prázdniny, upozorňuje na rizika, ale i na radost ze společných zážitků.

Časopis najdete zde:

Arcidiecézní charita Olomouc zve o Noci kostelů do své kaple. Přiblíží zde příběhy uprchlíků

ACHO zve do kaple Božího milosrdenství

Olomouc - Kapli Božího milosrdenství v centru Olomouce zná málokdo. Skrývá se totiž ve dvoře Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO). Malebný prostor kaple se veřejnosti otevře tento pátek, a to díky Noci kostelů. Charita tam veřejnosti přiblíží příběhy lidí, kteří museli opustit své domovy kvůli válce nebo pronásledování. Návštěvníci také budou mít možnost podepsat petici na podporu čínských křesťanů v ČR.

Poslední rozloučení ve službě TPS

Poslední rozloučení ve službě TPS

V těchto krásných jarních dnech jsme měli možnost prožít rozloučení s uživatelem služby Terénní program Samaritán. Urna s popelem byla uložena do charitního hrobu na hřbitově v Malenovicích. Tento hrob jsme dostali darem. Naším záměrem je umožnit zde uložení zpopelněných ostatků uživatelů charitních služeb, u kterých není možné realizovat běžný rodinný pohřeb.

Rozloučení se zúčastnili také uživatelé služby, kterým byl zemřelý blízký. Podle jejich slov to pro ně byl velice silný zážitek a jsou vděční, že se mohli této události účastnit.

 

Zapojte se do programu ČSOB s námi a pomozte nám vybrat finanční prostředky na zahradu

Zapojte se do programu ČSOB s námi a pomozte nám vybrat finanční prostředky na zahradu

Charita sv. Anežky Otrokovice byla vybrána do programu ČSOB s názvem „ČSOB pomáhá regionům“ V rámci tohoto programu bychom chtěli přebudovat zahradu u Charitního domova tak, aby mohla sloužit pro všechny uživatele. Zahrada bude rozdělena na okrasnou, se záhony růží a pivoněk a na užitkovou, kde chceme společně s uživateli zasadit stromečkový rybíz a angrešt. Součástí zahrady budou i mobilní zahrádky, které jsou vyvýšené, dají se přesunovat z místa na místo a uživatelé v nich mohou pěstovat různé voňavé bylinky, nebo třeba ředkvičky. ...

Mládež. Solidarita. Evropa. To bylo hlavním mottem Konference Caritas Europa

Čeští zástupci Konference Caritas Europa při příletu

Tbilisi – Diskuse a workshopy na téma, jak přilákat mladé do Charity a jak prohloubit komunikaci s dobrovolníky. Seznamování veřejnosti s Charitou v ulicích Tbilisi. Návštěva centra pro děti z ulice a sociálně slabé rodiny. To vše a mnohem víc nabídla Konference Caritas Europa.  Letos ji pořádala Charita Gruzie ve Tbilisi (7. – 9. května).

Kontejner pro Zambii: pomozme dětem studovat a učit se šít a farmařit

Sbírka Kontejner pro Zambii pomůže nejen dětem

Chiparamba - Vybavit školy v chudé zambijské vesnici, dodat tam zdravotní potřeby či věci potřebné pro výuku řemesel (šicí dílna a farmaření). To je cílem materiální sbírky sudoměřických farníků a Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO). Sbírka Kontejner pro Zambii potrvá do 15. června...

Lekce vaření na Samaritánu

Lekce vaření na Samaritánu

V úterý 24. 4. 2018 na azylovém domě Samaritán proběhlo společné vaření. Při této akci se na kuchyňce potkávají uživatelé s pracovnicemi azylového domu a společně připravují dvouchodové menu. Na azylovém domě se pekla sekaná s rajskou omáčkou a jako dezert se uživatelé naučili upéct mrkvové šátečky. Společně strávené dopoledne slouží zejména k zlepšení kuchařských dovedností uživatelů, ale také k vytvoření přátelské atmosféry a radosti ze společného výsledku.

Postní almužna jako pomoc pro druhé

Postní almužna jako pomoc pro druhé

Máme za sebou další ročník sbírky Postní almužna. Zapojili se do ní lidé ze všech farností spadajících do oblasti působnosti naší Charity sv. Anežky. ...

Děravá síť poslední záchrany: změny Zákona o hmotné nouzi ubírají těm nejchudším

Děravá síť poslední záchrany: změny Zákona o hmotné nouzi ubírají těm nejchudším

Změny systému pomoci v hmotné nouzi, prosazené v průběhu roku 2017, přinesly trpké ovoce. Podle zkušeností odborníků Charity Česká republika, pracujících dlouhodobě s lidmi v nouzi, způsobují nedávné novely zákona těm nejchudším zbytečné potíže a jejich složitou materiální a bytovou situaci ještě zhoršují

Uspěli jsme s žádosti u Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Uspěli jsme s žádosti u Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Charitní domov Otrokovice a Charitní pečovatelská služba byly podpořeny částku 50.000,- Kč na vzdělávání svých zaměstnanců v přímé péči. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podpořil touto částkou základní kurz Bazální stimulace. Tímto kurzem bychom chtěli zkvalitnit poskytovanou péči u všech klientů služeb, především pak u klientů dlouhodobě imobilních.  ...

Podpořte naši činnost
 

         


Odborné sociální poradenství, kterou provozuje Charita sv. Anežky Otrokovice. Naše poradenská služba se úzce zaměřuje na dluhovou problematiku.

 
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.