Tříkrálová sbírkatříkrálová sbírka

 

Zamyslet se nad sebou, udělat dobrý skutek, otevřít svá srdce a nezištně podpořit ty, kteří potřebují naší pomoc. K tomu vybízí všechny lidi dobré vůle Tříkrálová sbírka, kterou naše charita pořádala již patnáctým rokem.

Tříkrálová sbírka je každoročně využívána na pomoc lidem u nás i v zahraničí a na rozvoj aktivit Charity. Podpořeny jsou projekty z celého spektra cílových skupin, kterým se Charita věnuje.

Celá Tříkrálová sbírka v sobě nese zvláštní kouzlo, které je umocněno skutečností, že koledníci vše dělají bezplatně a dobrovolně, navíc ve svém volném čase. Upřímné poděkování patří všem, kteří jste jakkoliv podpořili charitní dílo.

Tříkrálová sbírka v Otrokovicích a okolí v roce 2018

Máme za sebou další ročník Tříkrálové sbírky. Jaký byl? Počasí nám letos přálo, do terénu za našimi občany vyrazilo 121 skupinek koledníků, lidé byli většinou milí, vstřícní a také velmi štědří. Jen v samotných Otrokovicích se vybralo 293 798 Kč, celkový výtěžek včetně okolních obcí spadajících do působnosti naší charity, pak činil úctyhodných 717 118 Kč. Velké díky všem dárcům, protože právě díky vám můžeme pomáhat zejména konkrétním lidem ve vašem okolí. Vážíme si toho, že osud druhých vám není lhostejný.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat také všem, kteří nám v této již mnohaleté tradici pomáhají. Děkujeme všem našim koledníkům, převážně z řad dětí, kteří se rok co rok vydávají na cestu, aby přinesli trochu radosti do vašich domovů. I oni se často vrací s úsměvem na tváři nadšení se setkáním s vámi a se spoustou krásných zážitků. Naše tříkrálová sbírka totiž není jenom o samotném koledování, ale velký smysl vidíme právě v tom, že se můžeme navzájem setkávat a těšit na společná setkávání. Velké díky i všem obětavým pomocníkům z řad dobrovolníků, kteří nám s přípravami a průběhem této akce pomáhají.

 TKS 2018

Jan Žalčík, pastorační pracovník

 

Další odkazy:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.