Seďárna

Mobilní buňka pro osoby bez přístřeší

sedarna
Mobilní buňka pro osoby bez přístřeší (dále jen buňka nebo též seďárna) je opatření sociální pomoci, které má od listopadu 2011 každoročně za cíl předcházet vážné újmě na zdraví či životě u osob, kteří jsou bez přístřeší a nemají zajištěno žádné ubytování. Jedná se o nesociální službu (ve smyslu § 92 zák. č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) zřízenou městem Otrokovice pro osoby bez přístřeší žijící na území města Otrokovice, které nevyužívají žádnou z dostupných sociálních služeb.
 
Provoz buňky se odehrává v zimních měsících - v sezonách ( většinou listopad až březen). Buňku najdete vedle otrokovické hasičárny, nedaleko řeky Dřevnice.
 

Provozní doba je stanovena od 19:00 do 7:00. Pro vstup a přečkání zimních nocí je nutné mít max. 1 promile alkoholu. Pokud by došlo dlouhodobě k teplému počasí (nad 0 stupňů celsia) může být provoz omezen. Kapacita je max. 20 míst ve dvou místnostech. Provoz buňky vždy zajišťují pracovníci Charity Otrokovice. Takto jsou zaměstnáni vždy tři uživatelé služby Azylový dům Samaritán s přispění Úřadu práce a institutu veřejně prospěšných prací. Zajištění provozu po technické stránce zabezpečují Technické služby Otrokovice, finančně projekt podporuje Město Otrokovice.