Terénní služba rodinám s dětmi Terénní služba rodinám s dětmi

 

Adresa: Na Uličce 1617, 765 02, Otrokovice
Tel.:
 737 331 954
E-mail: tsr@otrokovice.charita.cz
Vedoucí: Mgr. Lada Rektoříková
Realizace služby:
od 1.3. 2006

 


 

Poslání

Terénní služba rodinám s dětmi podporuje rodiny s dětmi ve věku 0- 18 let, které se ocitly v životní situaci, jež by na dítě mohla mít nepříznivý vliv nebo ho mohla ohrožovat. Usilujeme o to, aby rodina získala potřebné dovednosti k úspěšnému zvládnutí své situace a aby vytvářela bezpečné prostředí pro vývoj dítěte. Rodičům nabízíme poradenství v oblasti výchovy dětí, péče o dítě, volného času dětí, uspořádání denních aktivit v domácnosti a rodinného rozpočtu, doprovod při jednání na úřadech. S rodinou pracujeme v jejím domácím prostředí. Služba je poskytována zdarma.

Financování

Služba je od 1. 8. 2016 podpořena v rámci Programu podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji, který je financován z Operačního programu Zaměstnanost prostřednictvím individuálního projektu Zlínského kraje, registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776. Anotaci individuálního projektu kraje najdete zde.

Více s službě naleznete ZDEterénní služba rodináms dětmi

Další odkazy:

 

Logo OPZ barevné

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.