Nový domov OtrokoviceNový domov

 

Adresa: Hlavní 1229, 765 02 Otrokovice
Tel.: 577 932 388, 739 113 245
E-mail: ndo@otrokovice.charita.cz
Vedoucí: Mgr. Veronika Halasová, DiS.
Realizace služby: od 1. 11. 1999

 


 

Poslání

Posláním Nového domova (dále jen NDO)je poskytnout ubytování a podporu ženám, matkám, popř. i otcům s nezletilými dětmi, nezaopatřenými dětmi a těhotným ženám z Otrokovic a nejbližšího okolí, ale i z jiných obcí ČR, a to na přechodnou dobu. Cílem je pomoci těmto osobám překlenout jejich nepříznivou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení a podpořit je v soběstačnosti a aktivitě tak, aby dokázaly samy řešit své problémy a přiblížit se co nejvíce k běžnému životu.

Struktura a rozsah služby

Jako základní činnosti poskytujeme pomoc při zajištění stravy, ubytování, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Kromě těchto základních činností poskytujeme fakultativní služby jako je možnost využití internetu, půjčování literatury, využití materiální pomoci z charitního šatníku a zapůjčení potřeb do domácnosti, které nejsou běžným vybavením bytové jednotky, možnost využití praní v automatické pračce a možnost mít vlastní televizi nebo počítač na pokoji. Využití pračky a vlastní televize či počítač na pokoji je zpoplatněno dle aktuálního ceníku.

Podrobnosti o službě naleznete ZDE

Další odkazy:

 

Podpořte nás
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.