Logo OPZ barevné

Samaritán poradí s dluhy

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010679

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Hlavním cílem projektu je podpora osob zadlužených či zadlužením ohrožených pomocí pilotního ověření inovativních postupů při práci s těmito osobami. Projekt zavádí terénní formu dluhového poradenství v úzké spolupráci se zaměstnavateli, prohlubuje zaměření soc. poradenství na zvýšení finanční gramotnosti a zaměřuje se na rozvoj spolupráce organizací a institucí zapojených do dluhové problematiky v rámci lokální sítě. Výstupem bude 170 podpořených osob, 3 kazuistická setkání a mapa lokální sítě.
 
Cílová skupina projektu: osoby ohrožené předlužeností
 

Klíčové aktivity projektu:

Aktivity směřující k aktivnímu řešení zadluženosti či předluženosti - dluhové poradenství včetně zpracování a podávání Návrhů na povolení oddlužení.
Díky projektu dojde o navýšení jednoho úvazku sociálního pracovníka služby Dluhové poradenství Samaritán, který bude poskytovat odborné poradenství zaměřené na přípravu návrhu na oddlužení a další sociální práce s osobami z cílové skupiny projektu. Služba bude nově poskytována také terénní formou, převážně ve vybraných firmách v regionu. V některých složitějších případech, kdy je např. nutné zastupování klienta advokátem, bude zajištěno také právní poradenství.
 
Absolvování min. 60 vyučovacích hodin vzdělávání v rámci odborných kurzů se zaměřením na řešení dluhové problematiky.
Sociální pracovník bude zejména v době zaškolování, ale i následně vysílán na otevřené odborné kurzy, které se zaměřují na řešení dluhové problematiky s cílem zkvalitnit sociální práci s klientem Dluhové poradny.
 
Síťování aktérů v regionu.
Cílem je navázat funkční spolupráci v rámci regionů Zlín a Otrokovice a v rámci sítě lokálních aktérů podporovat aktivity zaměřené na spolupráci partnerů na místní úrovni, spolupráce představitelů obce s nestátními neziskovými organizacemi, vytvoření pravidel a strategie přístupu k řešení zadluženosti.
 
Průběžná evaluace.
Cílem je průběžné vyhodnocování realizace nástrojů podpory cílové skupiny projektu v návaznosti na aktuální legislativu a specifické potřeby osob z cílové skupiny. Hodnocena bude taky spolupráce v rámci sítě služeb externím odborníkem.
 
Pro stažení:
Výše dotace: 2 768 662,50Kč
Realizace projektu: leden 2020 až červen 2022