Odkazy

Zde najdete seznam spolupracujících a jiných institucí:

Katalog služeb ve Zlínském kraji

Potřebujete-li najít jakoukoli sociální službu ve Zlínském kraji, klikněte si pro aktuální informace.

Ardidiecézní Charita Olomouc

Na území Arcidiecéze olomoucké působí celkem 28 Charit s právní subjektivitou a Hospic na Svatém Kopečku. Celé toto charitní dílo řídí Arcidiecézní charita Olomouc.

Charita ČR

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře

Evropský sociální fond

V centru pozornosti Evropského sociálního fondu (ESF) stojí více než 50 let lidé a snaha pomáhat. Hlavním cílem je rozvíjet zaměstnanost, snižovat nezaměstnanost a podporovat začleňování do společnosti.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb

je největší profesní organizací sdružující poskytovatele sociálních služeb v České republice. Asociace je spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek právnických a fyzických osob, registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, sledující jako základní cíl rozvoj a zvyšování úrovně sociálních služeb.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.