Výroční zprávu Charity Otrokovice vydáváme každý rok přibližně v červnu.

Dozvíte se z ní o činnosti, nabídce služeb a dalších aktivit a v neposlední řadě statistiky včetně přehledů hospodaření.

Vyberte si ročník, který vás zajímá.