Uspěli jsme s žádosti u Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Uspěli jsme s žádosti u Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Charitní domov Otrokovice a Charitní pečovatelská služba byly podpořeny částku 50.000,- Kč na vzdělávání svých zaměstnanců v přímé péči. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podpořil touto částkou základní kurz Bazální stimulace. Tímto kurzem bychom chtěli zkvalitnit poskytovanou péči u všech klientů služeb, především pak u klientů dlouhodobě imobilních.  ...

Bazálně stimulační péče se přizpůsobuje věku a stavu klienta. Poskytuje individuální, efektní, terapeutickou a humánní ošetřovatelskou péči, stimulace podporuje vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. U klientů s nezvratnými změnami jejich tělesného a duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života.

Bc. Pavlína Zahnašová, fundraiser

Podpořeno z programu: Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové

VDV-logo-2017

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.