Tříkrálová sbírka - Otrokovice

Tříkrálová sbírka - Otrokovice

Tříkrálová sbírka v Otrokovicích a okolí proběhne v sobotu 6. ledna

Již každoroční tradicí, která přichází se začátkem roku, se stala Tříkrálová sbírka. Koledníci vyrazí do ulic v sobotu 6. ledna 2018 od 10:00 do 15:00 v obcích Otrokovice, Žlutava, Napajedla, Tlumačov, Komárov, Spytihněv, Pohořelice, Oldřichovice a Halenkovice. Pomoc z Tříkrálové sbírky je určena občanům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, na činnost Charity sv. Anežky Otrokovice a na humanitární pomoc v zahraničí. Lidé koledníky poznají podle korunky a pláště, ponesou s sebou také pokladničku s logem Charity, která je zapečetěná a očíslovaná.

 

Pomoc z Tříkrálové sbírky byla v roce 2017 využita např. na zakoupení auta postižené dívce, na zakoupení krmiva pro asistenčního psa dívce s mentálním a tělesným postižením, na provoz Charitního šatníku, na výměnu vstupních dveří a opravu balkonů Charitního domova pro seniory a na pomoc mnoha dalším potřebným.

 

24959004_10154788633846707_8650296278671488361_o

Podpořte nás
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.