Tříkrálová sbírka 2018 se podařila!

Tříkrálová sbírka 2018 se podařila!

Máme za sebou další ročník Tříkrálové sbírky. Jaký byl? Počasí nám letos přálo, a tak do terénu vyrazilo 121 skupinek koledníků. Lidé byli většinou milí, vstřícní a také velmi štědří. Jen v samotných Otrokovicích se vybralo 293.798,- Kč. Celkový výtěžek sbírky včetně okolních obcí spadajících do působnosti naší Charity, pak činil úctyhodných 717.118,- Kč, což je o 24.717,- Kč více než v minulém roce. Velké díky tak patří všem dárcům, protože právě díky vám můžeme pomáhat zejména konkrétním lidem ve vašem okolí. Vážíme si toho, že osud druhých vám není lhostejný.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat také všem, kteří nám v této již mnohaleté tradici pomáhají. Děkujeme všem našim koledníkům, převážně z řad dětí, kteří se rok co rok vydávají na cestu, aby přinesli trochu radosti do vašich domovů. I oni se často vrací s úsměvem na tváři, nadšení ze setkání s vámi a se spoustou krásných zážitků. Tříkrálová sbírka totiž není jenom o samotném koledování, ale velký smysl vidíme právě v tom, že se můžeme navzájem setkávat. Velké díky patří i všem obětavým pomocníkům z řad dobrovolníků, kteří nám s přípravami a průběhem této akce pomáhají.

Jan Žalčík, pastorační pracovník

Fotografie z akce jsou zde

Podpořte nás
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.