Pracovníci Charitního domova Otrokovice umí pracovat s konceptem Bazální stimulace

Pracovníci Charitního domova Otrokovice umí pracovat s konceptem Bazální stimulace

Na Charitním domově v Otrokovicích se již pilně pracuje s konceptem Bazální stimulace. Pečovatelky, zdravotní sestry i vedení domova prošlo ve dnech 5. až 6. října akreditovaným vzdělávacím programem Institutu Bazální stimulace.

Koncept vymyslel a uvedl do praxe německý speciální pedagog prof. Andreas D. Fröhlich v sedmdesátých letech dvacátého století. V České republice se s ním pracuje od roku 2003...

Během dvoudenního intenzivního kurzu se pracovníci Charitního domova Otrokovice naučili, jak správně přistupovat ke klientovi a jaké jsou možnosti jeho stimulace, například k nějaké činnosti či naopak ke zklidnění. Důraz byl kladen i na význam smyslových podnětů - doteků, chutí a vůní. Důležitou součástí bylo také praktické cvičení, jak správně klienty polohovat, aby měli pocit jistoty a bezpečí a bylo jim to pohodlné.

„Jsem velmi ráda, že jsme měli možnost tímto školením projít. Přineslo nám nejen prohloubení znalostí a praktických dovednosti našich pečovatelek a sestřiček, ale naučili jsme se pracovat s mnoha podobami stimulace a navázáním jiného způsobu komunikace s klientem, který je dle mého názoru prospěšný jak pro pečující, tak pro naše seniory“, řekla Veronika Civelová, vedoucí Charitního domova.

I když vypadá koncept Bazální stimulace v praxi jednoduše, je propojením mnoha nejen lékařských oborů. „Právě spojení poznatků z několika oborů je velkou silou tohoto konceptu a moc se těšíme na výsledky, které může u nás v pečovatelské a ošetřovatelské péči vyvolat“, dodala Veronika Civelová.

Uskutečnění kurzu pro pracovníky Charitního domova Otrokovice bylo podpořeno programem Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Za tuto podporu a možnost zúčastnit se kurzu Bazální stimulace velmi děkujeme.

 

20181006_09284320181006_14291643161217_340032120103276_1228493339670609920_n

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.