Postní almužna jako pomoc pro druhé

Postní almužna jako pomoc pro druhé

Máme za sebou další ročník sbírky Postní almužna. Zapojili se do ní lidé ze všech farností spadajících do oblasti působnosti naší Charity sv. Anežky. ...

Jak již název napovídá, sbírka probíhá v období, kdy se v našich farnostech připravujeme na největší křesťanské svátky v roce, tedy před velikonocemi v době postní. Smyslem této sbírky je to, že si lidé v této době mohli něco odepřít a finanční částku, kterou takto ušetřili, mohli vložit do papírové schránky ve prospěch druhých. Na tuto schránku (pokladničku) pak ještě bylo možno zaznačit, k jakému účelu má být daný obnos využit. Pro zajímavost nejvíce schránek bylo určeno obecně dle zvážení charity, několik jich bylo určeno pro lidi těžce nemocné, pro lidi bez domova či pro matky s dětmi v tísni. V jedné schránce dokonce někdo nastřádal obnos pro konkrétní rodinu.

Chtěli bychom poděkovat všem, kdo jste se do naší sbírky zapojili, velmi si vážíme, že vám osud lidí kolem vás není lhostejný. Děkujeme!

Jan Žalčík, pastorační asistent

 

 

Farnost 
Odevzdaných schránek
Výtěžek 
Otrokovice 
25 
8304 Kč 
Napajedla 
28 
8272 Kč 
Pohořelice 
19 
3451 Kč 
Spytihněv 
2 
260 Kč 
Celkem 
74 
20 287 Kč 

001938

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.