Poděkování z Haiti

Poděkování z Haiti

Dnes k nám přišlo poděkování z Haiti, kam dorazil kontejner s materiální pomocí pro místní lidi. Taky lidé z Otrokovic a okolí přispěli v rámci sbírky Arcidiecézní charity Olomouc, a to například šicími stroji, školními pomůckami a dalším potřebným vybavením. Děkujeme všem, kteří se do sbírky pro Haiti zapojili, a hlásíme, že pomoc je na místě v Gonaives a Baie de Henne.
...

Citujeme z dopisu sestry Renee Quadros:

„Píši Vám tyto řádky, abych Vám nesmírně poděkovala za to, že jste nám otevřeli svá laskavá srdce. Kontejner k nám dorazil 18. ledna v noci. Byl plný Vašich milých přání, darů, lásky, štědrosti a obětování, které jste nám věnovali. Chci Vám, každému osobně, vyslovit veliké díky. Každá malá věc poslaná v kontejneru je pro nás velmi užitečná.
DĚKUJEME.“

Více informaci o pomoci naleznete na www.haiti.cz


Mgr. Tomáš Bernatík
zástupce ředitele Charity sv. Anežky Otrokovice
Podpořte nás
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.