Lekce vaření na Samaritánu

Lekce vaření na Samaritánu

V úterý 24. 4. 2018 na azylovém domě Samaritán proběhlo společné vaření. Při této akci se na kuchyňce potkávají uživatelé s pracovnicemi azylového domu a společně připravují dvouchodové menu. Na azylovém domě se pekla sekaná s rajskou omáčkou a jako dezert se uživatelé naučili upéct mrkvové šátečky. Společně strávené dopoledne slouží zejména k zlepšení kuchařských dovedností uživatelů, ale také k vytvoření přátelské atmosféry a radosti ze společného výsledku.

Uspěli jsme s žádosti u Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Uspěli jsme s žádosti u Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Charitní domov Otrokovice a Charitní pečovatelská služba byly podpořeny částku 50.000,- Kč na vzdělávání svých zaměstnanců v přímé péči. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podpořil touto částkou základní kurz Bazální stimulace. Tímto kurzem bychom chtěli zkvalitnit poskytovanou péči u všech klientů služeb, především pak u klientů dlouhodobě imobilních.  ...

Charita sv. Anežky Otrokovice získala akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení

Charita sv. Anežky Otrokovice získala akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení

Od roku 2010 poskytuje Charita sv. Anežky Otrokovice službu Dluhové poradenství Samaritán. Běžnou činností služby bylo do poloviny loňského roku zpracovávání návrhů na povolení oddlužení, které si pak dlužník sám podal. Od 1.7.2017 toto již není možné. Návrhy mohou podávat pouze advokáti, notáři, insolvenční správci a registrované sociální služby, které splní podmínky pro udělení akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Na rozdíl od ostatních subjektů, akreditované sociální služby musí podávat návrhy na povolení oddlužení bezplatně. Doposud jsme spolupracovali s advokáty v okolí. Pro ně je ovšem tato oblast dosti časově náročná a nevýhodná, a tak byly ochotni vyhovět jen části našich klientů. ...

OMEZENÍ NÁVŠTĚV - Charitní domov

OMEZENÍ NÁVŠTĚV - Charitní domov

Z důvodu zvýšeného výskytu respiračních onemocnění platí v Charitním domově Otrokovice
OMEZENÍ NÁVŠTĚV.
Žádáme všechny, kteří pociťují příznaky nachlazení nebo chřipky, aby návštěvu odložili a naše uživatele nevystavovali dalšímu riziku šíření onemocnění.

Děkujeme za pochopení.

V lednu startuje Tříkrálová sbírka. Do ulic vyrážejí tisíce koledníků

Tříkrálové foto Martina Chvojková, Choteč.

Hned první lednový den vyrážejí do ulic koledníci Tříkrálové sbírky. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity Česká republika. V roce 2017 se vydalo koledovat více než šedesát tisíc dobrovolníků a od dárců získali na pomoc lidem v nouzi přes sto milionů korun. V roce 2018 se sbírka koná již poosmnácté. Její výtěžek je tradičně určen na pomoc seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni nebo rodinám v tíživé situaci

Nový čtvrtletník Charity

Nový čtvrtletník Charity

Vyšel nový čtvrtletník Charity Otrokovice

 

Čtvrtletníky Charity

Jak jsme se chystali na vánoce

Jak jsme se chystali na vánoce

Jistě každý znáte  ten předvánoční shon. Nakoupit, uklidit, napéct, vyzdobit byt, zkrátka práce nad hlavu. Abychom  našim rodinám s touto prací aspoň trochu pomohli, uspořádali jsme pro ně už počtvrté vánoční dílny...

Nový časopis Samaritán

Nový časopis Samaritán

Vyšel nový - prosincový časopis Samaritán

 

Časopisy Samaritán

Nový časopis Smolíček

Nový časopis Smolíček

Terénní služba pro rodiny s dětmi přeje všem svým čtenářům a příznivcům radostné prožití Vánoc zpestřené četbou drobných článků v  prosincovém  čísle Smolíčka.

Časopisy Smolíček

Národní potravinová sbírka

Národní potravinová sbírka

Dvanáct hodin žilo v sobotu 11. listopadu celé Česko Národní potravinovou sbírkou. Celé pondělí se ještě dotahovali poslední statistiky, započítávali poslední reporty od obchodů a výrobců, kteří darovali své produkty, a máme pro vás úžasnou zprávu – v Národní potravinové sbírce se vybralo rekordních 926 000 porcí jídla! Obyvatelé celého Česka věnovali 412 tun trvanlivých potravin a drogistického zboží – nejvíce v historii pořádání sbírky.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.