Charita sv. Anežky Otrokovice získala akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení

Charita sv. Anežky Otrokovice získala akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení

Od roku 2010 poskytuje Charita sv. Anežky Otrokovice službu Dluhové poradenství Samaritán. Běžnou činností služby bylo do poloviny loňského roku zpracovávání návrhů na povolení oddlužení, které si pak dlužník sám podal. Od 1.7.2017 toto již není možné. Návrhy mohou podávat pouze advokáti, notáři, insolvenční správci a registrované sociální služby, které splní podmínky pro udělení akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Na rozdíl od ostatních subjektů, akreditované sociální služby musí podávat návrhy na povolení oddlužení bezplatně. Doposud jsme spolupracovali s advokáty v okolí. Pro ně je ovšem tato oblast dosti časově náročná a nevýhodná, a tak byly ochotni vyhovět jen části našich klientů. ...

Jsme rádi, že Ministerstvo vnitra vyhovělo naší žádosti o akreditaci, a že budeme moct i nadále pomáhat klientům naší služby v této dosti problematické oblasti. Jsme jedinou akreditovanou organizací v blízkém okolí, a tak v současné době očekáváme nárůst zájemců o tyto služby. Více informací o službě Dluhové poradenství Samaritán najdete na webu organizace.

 

Mgr. Tomáš Bernatík, zástupce ředitele

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.