Charita Otrokovice jako příležitost profesního uplatnění pro studenty UTB

Charita Otrokovice jako příležitost profesního uplatnění pro studenty UTB

TZ – 5.12.2018: Dne 13. listopadu 2018 zorganizovala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně pro studenty všech fakult akci Business Day 2018, kterého se účastnila také Charita Otrokovice. Tato akce je ve své podstatě veletrh příležitostí, který zprostředkovává osobní kontakt mezi studenty a absolventy UTB a organizacemi, firmami, které mohou být pro studenty zajímavé svými pracovními příležitostmi...

O náš „stánek“ se zajímali především posluchači humanitních studií, kteří se doptávali jednak na možnosti praxe při studiu a jednak na možnosti pracovního uplatnění po ukončení studia. „Studenty zajímalo, jaké služby Charita Otrokovice nabízí, na které cílové skupiny se tyto služby zaměřují, jak vypadá praktická činnost konkrétní služby a tak dále. Pro studenty jsme měli připraveny letáčky jednotlivých služeb, které si v případě zájmu mohli odnést,“ dokresluje zájem studentů Lada Rektoříková, vedoucí Terénní služby rodinám s dětmi Charity Otrokovice. Na základě svých dotazů získali studenti mimo jiné náhled do praktického fungování služeb a mohli si ujasnit i cílovou skupinu (rodiče s dětmi, senioři, lidé bez domova a jiné), které by se chtěli ve své práci dále věnovat.

„Z pozice organizace vnímáme tato osobní setkání se studenty jako velmi užitečná. Ukazuje se, že bezprostřední kontakt přibližuje organizaci studentům mnohem výrazněji. Studenti bývají často překvapeni rozsahem služeb, které Charita nabízí a tím i možnými příležitostmi ke svému budoucímu profesnímu uplatnění“, zdůraznil význam Business Day zástupce ředitele Charity Otrokovice Tomáš Bernatík.

Další rovinou této akce jsou setkání mezi různými organizacemi a firmami. I tady dochází k přenosu a sdílení informací. Do budoucna se tak může zrodit spolupráce mezi neziskovým a ziskovým sektorem.

Akce Business Day 2018 byla výborně organizačně zvládnuta a poskytla všem účastníkům plno dojmů, informací i příležitostí. Děkujeme, že jsme se mohli zúčastnit.

Mgr. Lada Rektoříková, vedoucí Terénní služba rodinám s dětmi

BD18 (17 of 17)

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.