Charita mění název, služby zůstávají

Charita mění název, služby zůstávají

Novinku ve změně názvu mohou od 1. ledna nového roku pozorovat uživatelé a příznivci Charity svaté Anežky v Otrokovicích. V rámci Arcidiecézní charity Olomouc totiž došlo ke sjednocení jmen všech organizací, jejichž názvy nově nebudou obsahovat jména patronů, ani spřízněných donátorů. Nyní se tak veřejnost bude také v souvislosti s otrokovickou organizací setkávat pouze s názvem Charita Otrokovice...

 

„Dlouhodobě jsme se snažili ponechat patronku naší Charity sv. Anežku v názvu, ale vzhledem k podmínkám Evropské unie a dalším návazným rozhodnutím jsme byli nuceni udělat tuto změnu. Příznivci naší Charity se ovšem nemusejí obávat, že by svatá Anežka vymizela z naší činnosti. I nadále bude naší patronkou, které si velmi vážíme,“ sdělil ředitel otrokovické charity Peter Kubala.

Kvůli této změně tak postupně dojde k obnově log a grafického zpracování na oficiálních dokumentech či propagačních a edukačních materiálech.

„Ačkoli se náš název mění, spektrum námi nabízených a poskytovaných služeb zůstává stejné. A věříme, že bude stejně kvalitní a bude se těšit i nadále velké oblíbenosti, jako tomu bylo doposud,“ doplnil zástupce ředitele Tomáš Bernatík.

 

Další informace:

Mgr. Tomáš Bernatík

zástupce ředitele, metodik E-mail: tomas.bernatik@otrokovice.charita.cz

Tel.: +420 605 564 936

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.