Advent a Vánoce v Charitním domově

Advent a Vánoce v Charitním domově

Stejně jako předešlá léta, tak i letos se v předvánoční době na ChD uskutečnily 4 adventní setkání jeho obyvatel a pracovníků s hosty…

  1. adventním setkáním přítomné provedl duchovní správce P. Josef Zelinka. Krátkým vyprávěním opět po roce připomenul nejen symboly adventu, ale také jeho smysl a podstatu… Společně byla na adventním věnci, který připravili obyvatelé, rozžata první svíce...
  1. adventní setkání pak bylo ve znamení dětí. Žáci různých tříd z nedaleké ZS Praktická Otrokovice, kteří jsou již tradičními návštěvníky ChD, si připravili vystoupení a obyvatele obdarovali nejen pěkným programem, ale také malými dárky – tradičními perníčky, které k Vánocům neodmyslitelně patří. Ani děti však nezůstaly zkrátka – jako dík byly i ony obdarovány malou sladkou pozorností.
  2. setkání v adventním čase bylo ve znamení vánočních písní a koled, ale také již tradičního pouštění lodiček.

Adventní čas, který dával tušit radost a světlo nadcházejících Vánoc, završila 4. neděle adventní, která byla letos zároveň Štědrým dnem, kdy se u společného štědrovečerního stolu sešli obyvatelé domova s paní vedoucí. A tak krásný čas adventního očekávání vystřídal čas vánoční…

Jarmila Černá, SP

Podpořte nás
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.