Zahrada Azylového domu Samaritán vítězí

Zahrada Azylového domu Samaritán vítězí

V červnu jsme přihlásilli zahradu Azylového domu do soutěžě „Naše město v květech a zeleni“, kterou každoročně vyhlašuje město Otrokovice. Zahrada Azylového domu za poslední rok prošla větší úpravou kdy jsme vysadili nové dřeviny, záhon levandule i vztyčili krásný dřevěný kříž. 

Teď naše práce na úpravě okolí azylového domu nese ovoce .Dnes nám zástupci města Otrokovice předali čestné uznaní, které naše zahrada v tého soutěži získala. A proto se již těšíme na jaro, kdy za výhru, opět naši zahradu zvelebíme.

Vyhodnocení dotazníků - Terénní program Samaritán

Vyhodnocení dotazníků - Terénní program Samaritán

V průběhu měsíce června a července tohoto roku proběhlo dotazníkové šetření
mezi klienty Terénního programu Samaritán ve Zlíně a Otrokovicích. Celkem se
nám vrátilo vyplněných 35 dotazníků.

Pomoc pro Galveston-Houston

Pomoc pro Galveston-Houston

Tisková zpráva ze dne 1. 9. 2017

Představitelé české katolické církve se rozhodli pomoci lidem v oblastech, které o víkendu zpustošil ničivý hurikán Harvey. Jako výraz solidarity poskytnou arcidiecézi Galveston-Houston celkem 23 tisíc USD, které jsou určené na podporu lidí zasažených touto přírodní katastrofou. Do pomoci se zapojila Česká biskupská konference (ČBK), Charita ČR, Arcibiskupství pražské, Arcidiecézní charita Olomouc, Arcidiecézní charita Praha, Charita Kyjov a Charita Otrokovice. Přidat se může každý zájemce...

Sbírka na pomoc Haiti je ukončena

Sbírka na pomoc Haiti je ukončena

Sbírka s názvem Kontejner pro Haiti, do které se zapojila také Charita sv. Anežky Otrokovice, skončila o měsíc dříve. Sbírka probíhala od června a měla skončit 30.9.2017. Díky dárcům se podařilo kontejner, který vypluje na konci listopadu, naplnit již v měsíci srpnu. Tímto chceme velmi poděkovat všem dárcům. Dovezený materiál udělá radost učitelům a žákům ve školách v Gonaives a Baie de Henne. Šicí stroje a další příslušenství využijí ženy v nově vzniklé šicí dílně spravované sestrami řádu sv. Josefa v Gonaives. 

 

Prázdninové číslo časopisu Smolíček

Prázdninové číslo časopisu Smolíček

Prázdninové číslo časopisu Smolíček nabízí možnosti trávení společných chvilek pro rodiče a děti, ale rovněž upozorňuje na změny v insolvenčním zákoně k 1.7.2017.
 
Všem čtenářům přejeme spokojené prázdniny.

Přednáška v Novém domově Otrokovice

Přednáška v Novém domově Otrokovice

Dne 13. července jsme v Novém domově přivítali pracovnici Dluhového poradenství Samaritán, paní Bc. Zuzanu Mikuláškovou. Ta uživatele poutavým způsobem seznámila s problematikou dluhů, exekucí a insolvence...

CESTA ZA POKLADEM ANEB HURÁ PRÁZDNINY!

CESTA ZA POKLADEM ANEB HURÁ PRÁZDNINY!

Terénní služba rodinám s dětmi, uspořádala poslední den školního roku akci pro rodiny, s nimiž spolupracuje. Akce se uskutečnila za finanční podpory KPSS Otrokovice, pracovní skupiny Rodiny s dětmi...

Máme nové hřiště

Máme nové hřiště

Dobrá věc se podařila, díky daru nadace ČEZ máme nové hřiště

Ve středu 28. 6. proběhlo v prostorách Nového domova slavnostní otevření nového dětského hřiště. Tato událost proběhla za přítomnosti zástupců nadace ČEZ i města Otrokovice...

 

Charitní šatník dočasně uzavřen

Charitní šatník dočasně uzavřen

Informujeme, že v termínu od 17.7.2017 do 18.8.2017 bude uzavřen Charitní šatník. Oblečení i nadále můžete darovat do kontejnerů u firmy Continental Barum a před vchodem do Charitního šatníku na ulici Svobodova.

Vystoupení dětí z Újezdu nad Lesy

Vystoupení dětí z Újezdu nad Lesy

V pátek 16. června jsme v domově přivítali vzácnou návštěvu. Přijely za námi děti z 3. E z Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy s připraveným programem.

Těšili jsme se o to více, že pro mnoho z nás nešlo o zcela neznámou třídu. Tyto děti totiž už několikrát poslaly našim klientům krásné dárky a dopisy. Způsobily vždy velkou radost a u některých také dopisový kontakt s konkrétním dítkem. Nyní se tedy konečně mohli všichni setkat tváří v tvář…

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.