Advent a Vánoce v Charitním domově

Advent a Vánoce v Charitním domově

Stejně jako předešlá léta, tak i letos se v předvánoční době na ChD uskutečnily 4 adventní setkání jeho obyvatel a pracovníků s hosty…

  1. adventním setkáním přítomné provedl duchovní správce P. Josef Zelinka. Krátkým vyprávěním opět po roce připomenul nejen symboly adventu, ale také jeho smysl a podstatu… Společně byla na adventním věnci, který připravili obyvatelé, rozžata první svíce...

Vánoční balíčky už dostali Roman či Nazar z Lopatyna

"Děkujem, děkujem, děkujem!" Volaly děti z Lopatyna

Lopatyn - Příbuzní desetiletého Romana vánoční stromeček nemají. Rodina je chudá a žije v domku společně s cizími sousedy. Přesto má chlapec těsně před ukrajinskými Vánocemi velkou radost. Čeští dárci mu poslali velkou krabici plnou dárků. Nejvíc na chlapce udělá dojem fotbalový míč. Vánoční balíček mu předali pracovníci Arcidiecézní charity Olomouc ve středu 3. ledna přímo doma. Je jedním z téměř 50 dětí, které v Lopatyně balíček dostaly...

Tříkrálová sbírka - Otrokovice

Tříkrálová sbírka - Otrokovice

Tříkrálová sbírka v Otrokovicích a okolí proběhne v sobotu 6. ledna

Již každoroční tradicí, která přichází se začátkem roku, se stala Tříkrálová sbírka. Koledníci vyrazí do ulic v sobotu 6. ledna 2018 od 10:00 do 15:00 v obcích Otrokovice, Žlutava, Napajedla, Tlumačov, Komárov, Spytihněv, Pohořelice, Oldřichovice a Halenkovice. Pomoc z Tříkrálové sbírky je určena občanům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, na činnost Charity sv. Anežky Otrokovice a na humanitární pomoc v zahraničí. Lidé koledníky poznají podle korunky a pláště, ponesou s sebou také pokladničku s logem Charity, která je zapečetěná a očíslovaná.

 

Požár na Smaritánu

Požár na Smaritánu

26.prosince 2017 v ranních hodinách došlo k rozsáhlému požáru budovy dílny. Příčina požáru je stále neznámá. Požár nám zcela zničil dvě kanceláře našich pracovníků a část dílny. Provoz azylového domu je neomezen. Čeká nás v novém roce rozsáhlá a nákladná rekonstrukce. Budeme proto moc rádi, když se zapojíte do Tříkrálové sbírky v Otrokovicích a pomůžete nám svým příspěvkem znovu obnovit prostory propracovní aktivizaci našich uživatelů. Děkujeme, že pomáháte společně s námi!

Tříkrálová sbírka 2018 klepe na dveře

Tříkrálová sbírka 2018 klepe na dveře

Arcidiecéze olomoucká – Zprávu o narození Spasitele, radost i požehnání budou šířit v jednotlivých domácnostech Tři králové od 1. do 14. ledna. Lidé jim na oplátku přispějí do pokladničky ve prospěch potřebných. Skupinky koledníků s papírovými korunami vyšlou do terénu Charity Arcidiecéze olomoucké již podevatenácté. Lidé je poznají podle korunky a pláště, ponesou s sebou také pokladničku s logem Charity, která je zapečetěná a očíslovaná...

V lednu startuje Tříkrálová sbírka. Do ulic vyrážejí tisíce koledníků

Tříkrálové foto Martina Chvojková, Choteč.

Hned první lednový den vyrážejí do ulic koledníci Tříkrálové sbírky. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity Česká republika. V roce 2017 se vydalo koledovat více než šedesát tisíc dobrovolníků a od dárců získali na pomoc lidem v nouzi přes sto milionů korun. V roce 2018 se sbírka koná již poosmnácté. Její výtěžek je tradičně určen na pomoc seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni nebo rodinám v tíživé situaci

Nový čtvrtletník Charity

Nový čtvrtletník Charity

Vyšel nový čtvrtletník Charity Otrokovice

 

Čtvrtletníky Charity

Jak jsme se chystali na vánoce

Jak jsme se chystali na vánoce

Jistě každý znáte  ten předvánoční shon. Nakoupit, uklidit, napéct, vyzdobit byt, zkrátka práce nad hlavu. Abychom  našim rodinám s touto prací aspoň trochu pomohli, uspořádali jsme pro ně už počtvrté vánoční dílny...

Nový časopis Samaritán

Nový časopis Samaritán

Vyšel nový - prosincový časopis Samaritán

 

Časopisy Samaritán

Nový časopis Smolíček

Nový časopis Smolíček

Terénní služba pro rodiny s dětmi přeje všem svým čtenářům a příznivcům radostné prožití Vánoc zpestřené četbou drobných článků v  prosincovém  čísle Smolíčka.

Časopisy Smolíček

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.