Setkání uživatelů s pracovníky domova

Setkání uživatelů s pracovníky domova

Zveme Vás na setkání uživatelů, jejich rodin a blízkých s pracovníky domova dne 18. 4. 2018 v 15:00 hod. v jídelně našeho domova

Velikonočním jarmark 2018

Velikonočním jarmark 2018

Rádi bychom vás touto cestou pozvali na již tradiční akci v Otrokovické Naději, které se účastníme i my ze Samaritánu. Budeme mít pro vás nachystané krásné výrobky a zejména jarní dekorace. Těšit se na vás budeme také na Velikonočním jarmarku ve Zlíně od 28.3 - 29.3.

Vyhodnocení dotazníků s uživateli ADS v roce 2017

Vyhodnocení dotazníků s uživateli ADS v roce 2017

U uživatele, který samostatně opouští službu, realizujeme vždy vyplňování dotazníku spokojenosti. Jedná se o dobrovolnou činnost, uživatel může vyplnění dotazníku také odmítnout. Ti, kteří opouštějí službu na základě sankce vzhledem k porušení pravidel a domácího řádu, většinou dotazník nevyplňují. Z převažující většiny vyplněných dotazníků čiší spokojenost uživatelů jak s pobytem ve službě ADS, tak s přístupem všech pracovníků Azylového domu.

Beseda v Klubu důchodců Napajedla

Beseda v Klubu důchodců Napajedla

V úterý 13. února zavítali zástupci naší Charity do Napajedel. Členové a návštěvníci místního Klubu důchodců nás pozvali, abychom jim přiblížili naši činnost. Představili jsme jim jednotlivé služby, které Charita sv. Anežky poskytuje. Od našich zvídavých posluchačů padaly i různé otázky. Vysvětlili jsme, jak funguje Tříkrálová sbírka, kterou ze svého okolí velmi dobře znají. Celé setkání probíhalo v příjemné atmosféře. Na závěr nám byl odměnou potlesk všech zúčastněných.

Jan Žalčík, pastorační pracovník

Fašank 2018 aneb ,,Podšable, podšable“

Fašank 2018 aneb ,,Podšable, podšable“

V úterý 6. února 2018 jsme u nás v Charitním domově již tradičně oslavili „Fašank“.

Zahájili jsme jej v 14 hodin masopustním průvodem masek, který nejdříve navštívil naše obyvatele na pokojích, kteří se z důvodu svého zdravotního stavu nemohli zúčastnit společného posezení v jídelně domova. Nebylo nás mnoho, ale i tak krásná princezna, usměvavý klaun, mourovatá kočička a samozřejmě tradiční medvěd, vytvořili lidem úsměv na tváři a zpříjemnili jim všední den.

Poděkování z Haiti

Poděkování z Haiti

Dnes k nám přišlo poděkování z Haiti, kam dorazil kontejner s materiální pomocí pro místní lidi. Taky lidé z Otrokovic a okolí přispěli v rámci sbírky Arcidiecézní charity Olomouc, a to například šicími stroji, školními pomůckami a dalším potřebným vybavením. Děkujeme všem, kteří se do sbírky pro Haiti zapojili, a hlásíme, že pomoc je na místě v Gonaives a Baie de Henne.
...

OMEZENÍ NÁVŠTĚV - Charitní domov

OMEZENÍ NÁVŠTĚV - Charitní domov

Z důvodu zvýšeného výskytu respiračních onemocnění platí v Charitním domově Otrokovice
OMEZENÍ NÁVŠTĚV.
Žádáme všechny, kteří pociťují příznaky nachlazení nebo chřipky, aby návštěvu odložili a naše uživatele nevystavovali dalšímu riziku šíření onemocnění.

Děkujeme za pochopení.

Charitní šatník dočasně uzavřen

Charitní šatník dočasně uzavřen

Informujeme, že v termínu od 15.1.2018 do 18.1.2018 bude uzavřen Charitní šatník. Oblečení je i nadále možno darovat do kontejnerů u firmy Continental Barum a před vchodem do Charitního šatníku na ulici Svobodova.

Tříkrálová sbírka 2018 se podařila!

Tříkrálová sbírka 2018 se podařila!

Máme za sebou další ročník Tříkrálové sbírky. Jaký byl? Počasí nám letos přálo, a tak do terénu vyrazilo 121 skupinek koledníků. Lidé byli většinou milí, vstřícní a také velmi štědří. Jen v samotných Otrokovicích se vybralo 293.798,- Kč. Celkový výtěžek sbírky včetně okolních obcí spadajících do působnosti naší Charity, pak činil úctyhodných 717.118,- Kč, což je o 24.717,- Kč více než v minulém roce. Velké díky tak patří všem dárcům, protože právě díky vám můžeme pomáhat zejména konkrétním lidem ve vašem okolí. Vážíme si toho, že osud druhých vám není lhostejný.

Svatba v Terénním programu Samaritán

Svatba v Terénním programu Samaritán

Těsně před Vánocemi jsme doprovodili k oltáři uživatele naší služby paní Markétu a pana Romana. Nadělili jsme jim tak nejkrásnější vánoční dárek, z něhož jsme měli radost i my sami. Již delší dobu o sňatku uvažovali, ale bránily jim v tom některé okolnosti, mezi nimi i nedostatek finančních prostředků. Podpořili jsme je povzbuzením i darem z Tříkrálové sbírky...

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.