Poslední rozloučení ve službě TPS

Poslední rozloučení ve službě TPS

V těchto krásných jarních dnech jsme měli možnost prožít rozloučení s uživatelem služby Terénní program Samaritán. Urna s popelem byla uložena do charitního hrobu na hřbitově v Malenovicích. Tento hrob jsme dostali darem. Naším záměrem je umožnit zde uložení zpopelněných ostatků uživatelů charitních služeb, u kterých není možné realizovat běžný rodinný pohřeb.

Rozloučení se zúčastnili také uživatelé služby, kterým byl zemřelý blízký. Podle jejich slov to pro ně byl velice silný zážitek a jsou vděční, že se mohli této události účastnit.

 

Zapojte se do programu ČSOB s námi a pomozte nám vybrat finanční prostředky na zahradu

Zapojte se do programu ČSOB s námi a pomozte nám vybrat finanční prostředky na zahradu

Charita sv. Anežky Otrokovice byla vybrána do programu ČSOB s názvem „ČSOB pomáhá regionům“ V rámci tohoto programu bychom chtěli přebudovat zahradu u Charitního domova tak, aby mohla sloužit pro všechny uživatele. Zahrada bude rozdělena na okrasnou, se záhony růží a pivoněk a na užitkovou, kde chceme společně s uživateli zasadit stromečkový rybíz a angrešt. Součástí zahrady budou i mobilní zahrádky, které jsou vyvýšené, dají se přesunovat z místa na místo a uživatelé v nich mohou pěstovat různé voňavé bylinky, nebo třeba ředkvičky. ...

Lekce vaření na Samaritánu

Lekce vaření na Samaritánu

V úterý 24. 4. 2018 na azylovém domě Samaritán proběhlo společné vaření. Při této akci se na kuchyňce potkávají uživatelé s pracovnicemi azylového domu a společně připravují dvouchodové menu. Na azylovém domě se pekla sekaná s rajskou omáčkou a jako dezert se uživatelé naučili upéct mrkvové šátečky. Společně strávené dopoledne slouží zejména k zlepšení kuchařských dovedností uživatelů, ale také k vytvoření přátelské atmosféry a radosti ze společného výsledku.

Postní almužna jako pomoc pro druhé

Postní almužna jako pomoc pro druhé

Máme za sebou další ročník sbírky Postní almužna. Zapojili se do ní lidé ze všech farností spadajících do oblasti působnosti naší Charity sv. Anežky. ...

Uspěli jsme s žádosti u Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Uspěli jsme s žádosti u Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Charitní domov Otrokovice a Charitní pečovatelská služba byly podpořeny částku 50.000,- Kč na vzdělávání svých zaměstnanců v přímé péči. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podpořil touto částkou základní kurz Bazální stimulace. Tímto kurzem bychom chtěli zkvalitnit poskytovanou péči u všech klientů služeb, především pak u klientů dlouhodobě imobilních.  ...

Charita sv. Anežky Otrokovice získala akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení

Charita sv. Anežky Otrokovice získala akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení

Od roku 2010 poskytuje Charita sv. Anežky Otrokovice službu Dluhové poradenství Samaritán. Běžnou činností služby bylo do poloviny loňského roku zpracovávání návrhů na povolení oddlužení, které si pak dlužník sám podal. Od 1.7.2017 toto již není možné. Návrhy mohou podávat pouze advokáti, notáři, insolvenční správci a registrované sociální služby, které splní podmínky pro udělení akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Na rozdíl od ostatních subjektů, akreditované sociální služby musí podávat návrhy na povolení oddlužení bezplatně. Doposud jsme spolupracovali s advokáty v okolí. Pro ně je ovšem tato oblast dosti časově náročná a nevýhodná, a tak byly ochotni vyhovět jen části našich klientů. ...

Magazín Samaritán a čtvrtletník Charity

Magazín Samaritán a čtvrtletník Charity

Pěkný den,

Jaro a Velikonoce se přiblížily a tak pro vás máme i nový magazín Samaritán a také nový čtvrtletníck Charity. Přikládáme i přání k radostnému prožití velikonočních svátků

 

Velikonoce 2018

Velikonoce 2018

Přejeme Vám všem příjemné a požehnané Velikonoce!

Požár na Samaritánu

Požár na Samaritánu

Jak jsme vás již informovali 26.12.2017 došlo v prostoru kanceláří a přilehlé dílny k rozsáhlému požárů. Začátkem ledna 2018 byla zahájena náročná rekonstrukce, která byla ukončena v minulém týdnu. Na objektu je zcela nová střecha,okna, dveře i podlaha. Znovu se museli vytvořit vnitřní i venkovní zdi kanceláří a dílny. Elektorinstalace a celý objekt je znovu vymalován. Teď již stačí se znovu "zabydlet". Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se na rekonstrukci podíleli! Jsme rádi, že máme zpět prostor, kde mohou vznikat naše krásné výrobky!

Nový časopis Smolíček

Nový časopis Smolíček

Velikonoční číslo Smolíčka nabízí tematické návody na společné tvoření rodičů s dětmi formou návodů, vystřihovánek, kreslení.
 
Můžete také vyzkoušet krátký test první pomoci  nebo se dozvíte jak se projevují neurotické potíže u dítěte a jak jim předcházet. Jarní pohádka, oblíbené recepty a další drobná doporučení vám mohu poskytnout inspiraci pro výchovu vašich ratolestí.
 
Terénní služba pro rodiny s dětmi přeje všem čtenářům požehnané prožití Velikonočních svátků.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.