Tříkrálové koledníky neporazil ani mráz a led

17. ročník Tříkrálové sbírky konané Charitou sv. Anežky Otrokovice letos přinesl úžasný výsledek. Navzdory ledovce, která se utvořila hned zrána a pokryla celé území Zlínského kraje, se v Otrokovicích, Napajedlech, Tlumačově, Spytihněvi, Žlutavě, Pohořelicích, Oldřichovicích, Komárově, Halenkovicích v sobotu 9. ledna 2016 vybralo necelých 655 tis Kč. To je sice asi o tisíc korun méně než vloni, ochota některých dárců však byla ohrožena negativní mediální kampaní. Ta nakonec neměla žádný vliv a vše se podařilo vysvětlit.

Vánoční dílny pomohly nastolit atmosféru vánoc

Terénní služba rodinám s dětmi (dále jen TSR) Charity sv. Anežky v Otrokovicích letos uspořádala již druhý ročník vánočních dílen pro rodiny s dětmi, které jsou uživateli TSR, a pro rodiny, které jsou v evidenci sociálně-právní ochrany dětí.

Stanovisko CHČR k Tříkrálové sbírce 2016 a pomoci uprchlíkům

Výnos Tříkrálové sbírky je z největší části tradičně věnován na podporu záměrů pro lidi v nouzi na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro seniory, matky dětmi v tísni, lidi s postižením, bez domova, sociálně vyloučené či ohrožené vyloučením. Desetina výtěžku je určena na pomoc rozvojových projektů do zahraničí, případně jako rezerva pro případ humanitárních katastrof (loni šlo například o zemětřesení v Nepálu, Pákistánu a Afghánistánu).

Vánoční období na Charitním domově

Vánoční čas se již od konce listopadu pomalým krokem blížil i k nám, na Charitní domov Otrokovice. Vůně vánočního cukroví, které pekli naši uživatelé při společně trávených chvílích v Denním centru, se linula celým domovem.

Dobrovolnice Charity znovu spojila rodinu uprchlíků

Ilustrační obrázek.

O pravou „vánoční koledu“ se zasloužila Jenny z Německa, dobrovolnice pomáhající po dobu jednoho týdne v Uprchlickém centru Charity Athény. Navzdory velké spoustě práce a bolestem hlavy způsobeným nečekaným vedrem a stresem si Jenny vždy našla čas na vyslechnutí těch, kteří se potřebovali někomu vypovídat.

Počátkem ledna proběhne již pošestnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Ilustrační snímek: Koledníci ze Světlé nad Sázavou

Do ulic našich obcí a měst v lednu opět vyjdou charitní koledníci, aby u prahů domácností, na chodnících a náměstích předali poselství o narození Božího syna. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a při tom poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 je určen na pomoc těm, kteří si sami pomoci nedokáží z důvodu stáří, nemoci, hendikepu či své nedobré sociální situaci.

Pokojné Vánoce

Pokojné prožití letošních Vánoc. Kéž v nich najdete povzbuzení do života i radost a lásku, kterou lze dále sdílet.

Vánoční dárky pro děti z Ukrajiny

Vánoční dárky pro děti z Ukrajiny

Dnes ráno vyjelo z Olomouce na Ukrajinu nákladní auto plné vánočních balíčků. Letos bude obdarováno celkem 334 dětí. Jedná se o přímou podporu ukrajinských dětí a mládeže, na kterou v průběhu měsíců říjen až listopad přispívali jak jednotlivci, tak české rodiny a organizace prostřednictvím jednotlivých Charit v diecézi. 

Lidé bez domova opět mohou využívat seďárnu

16. listopadem 2015 se na noc otevírají dveře ženám i mužům bez domova v seďárně v Otrokovicích. Město Otrokovice a Charita sv. Anežky Otrokovice společně provozují tuto službu v mobilních buňkách pro lidi bez domova. Mobilní buňky slouží ve stanovené provozní době denně přes noc od 19:00–06:30 hodin následujícího dne včetně dnů pracovního klidu a státních svátků.

Vyjádření Katolické Charity Francie k událostem 13. listopadu

Vyjádření Katolické Charity Francie k událostem 13. listopadu

Charita Francie (Secours Catholique Caritas France) vydala prohlášení k pařížské tragédii z pátku 13. listopadu 2015. Přihlásila se v něm k projevům arcibiskupa z Marseille, Georga Pontiera, a pařížského arcibiskupa, kardinála André Vingt-Trois. Věříme, že jejich moudrá slova naplní srdce i nás všech.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.