Poslání a modlitba

Základním posláním Charity sv. Anežky Otrokovice je prostřednictvím milosrdné lásky pomáhat lidem, kteří se ocitli v těžké životní nebo sociální situaci, podporovat, doprovázet a motivovat je k využívání vlastních schopností a sil. Potřebností se rozumí zejména situace, nebo stav ohrožení, tísně, krize, nouze, závislosti, nebo jiného oslabení či vyloučení člověka z běžného života a předcházení těmto stavům a situacím.

Charita sv. Anežky Otrokovice je církevní právnickou osobou podle Kodexu kanonického práva. Poskytuje pomoc potřebným lidem v nouzi bez rozdílu rasy, vyznání a národní či sociální příslušnosti, a to již od roku 1991.

Charita sv. Anežky Otrokovice jako součást Arcidiecézní charity Olomouc je organizačně začleněna pod Charitu Česká republika. Od roku 1995 je Charita Česká republika členem celosvětové organizace Caritas Internationalis a Caritas Europe

 

Svatá Anežko, do Tvých rukou vkládáme naši charitní práci...
Ať je prostoupena Tvým duchem, ať se stane Tvým dílem a na Tvou přímluvu ať ji žehná náš Pán.

Amen


 Další odkazy:

Podpořte nás
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.