Upozornění pro návštěvníky Charitního domova
16. prosince 2022 Charita Otrokovice

Upozornění pro návštěvníky Charitního domova

Na základě sdělení Krajské hygienické stanice ve Zlíně je v současné době zaznamenán prudký nárůst  akutních respiračních onemocnění.

Žádáme proto všechny návštěvy, které přicházejí do Charitního domova, aby svou návštěvu odložili, pokud vykazují známky akutního respiračního onemocnění, protože jakékoliv další onemocnění může výrazně zhoršit zdravotní stav klientů umístěných v Charitním domově. Doporučujeme nosit respirátor.

Děkujeme za pochopení.

 

Ing. Ivana Slámečková

Vedoucí služby