2. ledna 2023 Charita Otrokovice

Tříkrálová koleda zazní letos naplno!

Tříkráloví koledníci se k vám opět chystají. Po letech, ve kterých nás provázela různá omezení a mimořádná opatření, můžou naši koledníci zavítat opět k vám, do vašich domovů. Těšíme se na společné setkání s písní na rtu a úsměvem ve tváři, a doufáme, že vám přineseme trochu radosti v této nelehké době.  

S koledníky se můžete setkat v sobotu 7. ledna.

Přispět můžete také pomocí online kasičky na webu https://www.trikralovasbirka.cz  nebo prostřednictvím QRkódu

QR2023